#RunEveryDay

Co si rekreační běžci myslí o rizikových faktorech běžeckých zranění?

Výsledky studie:

Celkem bylo dotazováno 95 rekreačních běžců (65 mužů, 30 žen) ve věku 19 až 71 let. Průměrná běžecká zkušenost dotazovaných byla 5,5 roku a přibližně 45 % z nich se v minulosti setkalo se zraněním souvisejícím s běháním.

Faktory, které běžci uváděli, byly rozděleny na vnější a vnitřní.

Nejčastěji uváděnými vnějšími faktory byly "neprotahování", "nadměrný trénink", "nerozcvičení", "nedostatek síly" a "používání špatných bot".

U vnitřních faktorů byly nejčastěji uváděny pojmy "nerespektování tělesných omezení" a "změny typu chodidla".

Závěr: Rekreační běžci připisovali zranění především faktorům souvisejícím s tréninkem, běžeckou obuví a překračováním tělesných limitů. Znalost faktorů zjištěných v této studii může přispět k vývoji lepších vzdělávacích-tréninkových  strategií pro prevenci běžeckých zranění, protože některá přesvědčení běžců nemají oporu v odborných studiích.

roma

Pozn. s použitím zahraničních materiálů