#RunEveryDay

Dlouhodobá adaptace

sh04_WAVE_RIDER_NEO_REACH_BEYOND_FEMALE_928

 

Dlouhodobá adaptace

Doposud jsme se zaměřovali pouze na jeden trénink, ale tak to funguje jen zřídka a ve skutečnosti jeden trénink nestačí k tomu, aby vyvolal větší adaptaci. Po jediném tréninku se hladiny mRNA (je jednovláknová nukleová kyselina (RNA), která vzniká během transkripce DNA a slouží jako předpis pro výrobu bílkoviny na základě genetické informace) zvyšují a dosahují maxima mezi 3-12 hodinami po tréninku. Tyto hladiny zůstanou zvýšené přibližně do 24 hodin po tréninku. S každým zvýšením mRNA je dosaženo nové úrovně syntézy bílkovin. Takže zatímco mRNA může po jednom dni klesnout zpět na klidovou úroveň, proteiny, které se při tomto procesu vytvářejí, zůstávají zvýšené po mnohem delší dobu. Například poločas obratu bílkovin v mitochondriích je přibližně 1 týden. Jakmile se hladiny mRNA vrátí na výchozí úroveň, hladiny proteinů se vyrovnají. S každým dalším tréninkovým podnětem, který zvýší hladinu mRNA, se množství bílkovin zvýší na novou úroveň. Proto, aby došlo k dlouhodobé tréninkové adaptaci, je zapotřebí opakovaných tréninkových zátěží, aby se zvyšovala hladina mRNA a neustále se udržovala postupující hladina bílkovin na další úroveň. Pokud je mezi jednotlivými tréninkovými cykly příliš dlouhá přestávka, může hladina bílkovin potenciálně klesnout na předchozí úroveň a dochází tak k detréninku.

Volně přeloženo: bez dlouhodobého, správně poskládaného tréninku s výraznějším a stálým zlepšením nepočítejte!!