#RunEveryDay

Jaký má vliv cvičení - běh na klidový krevní tlak??

GroupShoot_VisionQuest_2393

 

Dle rozsáhlé párová a síťové metaanalýzy randomizovaných kontrolovaných studií (1990 - 2023)tento:

Ony totiž všechny relevantní práce uváděly snížení systolického krevního tlaku (SBP) anebo diastolického krevního tlaku (DBP) po cvičení, respektive fyzické zátěži trvající ≥ 2 týdny (s vhodnou neintervenční kontrolou skupiny).

Do konečné analýzy bylo nakonec zahrnuto 270 randomizovaných kontrolovaných studií se souhrnným počtem 15 827 účastníků.

Párové analýzy prokázaly významné snížení klidového systolického krevního tlaku a diastolického krevního tlaku po aerobním tréninku (-4,49/-2,53 mm Hg), dynamickém odporovém tréninku (-4,55/-3,04 mm Hg), kombinovaném tréninku (-6,04 /-2,54 mm Hg), vysoce intenzivním intervalovém trénink (-4,08/-2,50 mm Hg) a izometrickém tréninku (-8,24/-4,00 mm Hg).

Pořadí účinnosti pro snížení systolického krevního tlaku bylo izometrický trénink (98,3 %), kombinovaný trénink (75,7 %), trénink dynamický odporový (46,1 %), aerobní trénink (40,5 %) a vysoce intenzivní intervalový trénink (39,4 %).

Sekundární síťové metaanalýzy odhalily izometrické dřepy a běhání jako nejúčinnější dílčí fyzické aktivity pro snížení systolického krevního tlaku (90,4 %) a diastolického krevního tlaku (91,3 %).

Závěr: Různé fyzické aktivity zlepšují klidový krevní tlak, zejména izometrické cvičení.

Výsledky této analýzy by měly informovat o budoucích doporučeních pro cvičení pro prevenci a léčbu arteriální hypertenze.

W grey T and patterned shorts-2324

Pozn. s použitím informací zahraniční studie