#RunEveryDay

Změny klíčových biomechanických parametrů v závislosti na výkonnostní úrovni běžců při různých rychlostech běhu

0389_rh

 

Mezi běžci existuje široká škála výkonnostních úrovní.

Zkoumání rozdílů mezi běžci na dvou extrémních úrovních, tj. začátečníci a TOP běžci, je zásadní pro pochopení změn, ke kterým dochází v důsledku několikaletého tréninku.

Vertikální oscilace těžiště, frekvence kroku normalizovaná k délce dolních končetin a  koeficient zatížení, který popisuje dobu kroku vzhledem k době letu, jsou klíčové biomechanické parametry, u nichž se ukázalo, že úzce souvisejí s ekonomikou běhu, a používají se k charakteristice běžeckého stylu.

Charakteristiky variability těchto parametrů mohou odhalit cenné informace týkající se řízení lidské lokomoce. Jak výkonnostní úroveň a rychlost běhu ovlivňují variabilitu těchto klíčových biomechanických parametrů, však dosud bylo málo zkoumáno.

Cílem  studie bylo analyzovat vliv výkonnostní úrovně (začátečník vs. TOP běžec) a rychlosti běhu (10 km/h vs. 15 km/h) na tyto parametry a jejich variabilitu. Předpokládalo se, že zkušení běžci budou mít nižší vertikální oscilaci, normalizovanou frekvenci kroku a koeficient zatížení a budou vykazovat menší variabilitu těchto parametrů.

Variabilita parametrů byla operacionalizována pomocí variačního koeficientu. Průměrné hodnoty a variabilita těchto klíčových biomechanických parametrů podle výkonnostní úrovně a rychlosti běhu byly porovnány pomocí rmANOVA.

Výsledky ukázaly, že TOP běžci měli nižší koeficient zatížení a méně variabilní vertikální oscilaci a normalizovanou frekvenci kroku, a to nezávisle na rychlosti běhu. Při vyšší rychlosti běhu byla variabilita vertikální oscilace vyšší, zatímco variabilita normalizované frekvence kroku a koeficientu zatížení se významně nezměnila.

sh

Pozn. s použitím zahraničních materiálů