#RunEveryDay

Časté chyby při běhu a jejich odstranění

kompress


skákání při běhu - cviky na odstranění = neodrážíme se do výšky, tzn. při běhu kontrolujeme svůj běh třeba dle svého stínu. Zaměřujeme se především na to, aby pohyb hlavy byl ve vodorovné přímce. Začínáme při volném běhu, časem postupně zrychlujeme.

křečovitě zaťaté pěsti - cviky na odtranění = při běhu střídavě skrčujeme a povolujeme prsty.

napnuté paže v loktech - cviky na odstranění = při pohybu paží dozadu se paže jen mírně rozevírají; to nacvičujeme prvně při chůzi, a postupně přecházíme do klusu a běhu.

pohyby paží do stran - cviky na odstranění = správný pohyb nacvičujeme opět při chůzi; vpředu je rozsah pohybu ukončen ve výši brady s mírně sevřenou rukou v pěst, vzadu se paže dostává na úroveň boků; především dbáme na to, aby palec směřoval vzhůru, respektive vně - tím "přinutíme" loket, aby se tlačil k trupu.

vytáčení trupu - cviky na odstranění = všímáme si uvolněnosti pohybů ramenního pletence při provádění běžecké abecedy při různé intenzitě.

běh v záklonu - cviky na odstranění = při rozklusání nebo volném běhu dbáme na uvolněné a vzpřímené držení hlavy; ideální skloubení s pohledem před sebe na cca 20 - 30m s lehkým, ale opravdu lehkým předsunutím ramen.

nedostatečné zvedání kolen, tzn. "sezení" při běhu - cviky na odstranění = kombinace skipinku s s přechodem do běhu; dále posilovat břišní svalstvo.

nedostatečné "zakopnutí" bérce ke stehnu (můj případ) - cviky na odstranění = v rámci běžecké abecedy zařazujeme zakopávání při různé intenzitě, stejně tak i při volném běhu častěji zařazujeme zakopávání

přehnaně zkrácený či naopak prodloužený krok - cviky na odstranění = běháme po přímce s došlapem na značky předem dané vzdálenosti, a dbáme na správné provedení odrazu.

nedotažení odrazu, předčasné "ukončení" odrazu nohy - cviky na odstranění = odrazová cvičení, odpichy, stupňované rovinky s dlouhými kroky, výběhy schodů, případně svahů s důrazem na odraz.

běh po patách - cviky na odstranění = v rámci běžecké abecedy zařazujeme liftink, ze kterého přecházíme do běhu; taktéž dvojitou práci kotníků; cílené došlápnutí na přední část chodidla.