#RunEveryDay

SVALYKosterní svaly lze velmi zjednodušeně dělit na dvě základní skupiny:
A ) svaly tonické
B ) svaly fázické

Každý sval obsahuje podíl jedné i druhé složky. Podle toho, která z nich převažuje, se sval chová.

Svaly tonické neboli posturální
Svaly, které mají na starost udržování základní polohu těla v gravitačním poli. Jsou v pohotovosti neustále, mají tendenci se k hyperaktivitě (nadměrnému zapojování do pohybů) a k hypertonii (nadměrnému zvyšování klidového napětí) mají tendenci ke zkracování.

Zkracování může způsobovat sport, který provádíme (jeho jednostrannost), vysoké tréninkové zatížení, nevhodné posilování, apod.
POZOR! Zkrácený sval se neprojevuje bolestivostí, avšak omezuje rozsah pohybu v kloubech.

Svaly fázické
Tyto svaly jsou pravým opakem svalů posturálních. Jsou méně odolné vůči dlouhodobé zátěži, jsou citlivější, mají horší regenerační schopnost. Oproti svalům posturálním nemají tendenci ke zkrácení, ale naopak k oslabení!

Díky zkrácení posturálních svalů a ochabnutí svalů fázických dochází ke změnám biomechanických poměrů v kloubech a ty potom nejsou ve správném výchozím postavení.

Je třeba si uvědomit, že obě tyto „skupiny“ musí být v rovnováze. Ono totiž nestačí jen posilovat fázické svaly, ale je třeba zároveň i protahovat svaly posturální.
Pokud jedno upřednostníme na úkor druhého, tak dochází ke svalové nerovnováze, tzn. disbalanci.

Co je hlavním strůjcem svalové disbalance??
- nedostatečné zatěžování, nebo naopak chronické přetěžování, asymetrické zatěžování, nekvalitní kompenzace sportovní aktivity, nedoléčené úrazy atd.

Svalovou disbalanci není radno podceňovat, ráda se tzv. řetězí a v průběhu času se její vliv může projevit i na relativně vzdáleném místě na těle.

Např. běh resp. chůze s kamínkem v botě vyvolává již po několika málo minutách blokádu v oblasti kloubních spojení mezi lebkou a prvním krčním obratlem Atlasem (následně může dojít k rozvoji migrény a dalších poruch).

Běžecké doplňky Ronhill, které Vám zpříjemní Vaše běhání.