#RunEveryDay

Přemýšlení o pohybu při běhu snižuje jeho efektivitu

aspo

vliv zaměření pozornosti na ekonomiku a kinematiku běhu

Řada studií prokázala, že pokyny k soustředění pozornosti mohou ovlivnit ekonomiku běhu. Tato studie hodnotila spiroergometrii a také kinematiku běhu jako možný mechanismus vysvětlující tyto účinky.

Dvanáct běžců muselo při běhu na běžeckém pásu stanovenou submaximální rychlostí zaměřit svou pozornost buď na svůj běžecký styl, na své dýchání, na promítané video a nebo na to, že jsou při běhu natáčeni.

Byla měřena spiroergometrie a kinematika běhu.

Výsledky odhalily horší ekonomiku běhu v obou podmínkách vnitřního soustředění (dýchání a pohyb) a při natáčení ve srovnání s podmínkou vnějšího soustředění (pozorování videa), což kopíruje předchozí zjištění.

Kromě toho byla vertikální oscilace během běžeckého pohybu zvýšená, což naznačuje méně efektivní běžecký styl.

U dýchání nebyly zjištěny žádné změny v kinematice.

Vědomé soustředění na běžecký pohyb tedy běžce vzdaluje od jejich optimalizovaného běžeckého vzorce a vede ke zhoršení ekonomiky běhu.

Zhoršení ekonomiky běhu při pozornosti na na dýchání lze lépe vysvětlit změnami v dýchacích vzorcích.

0341_rh

Pozn. s použitím zahraničních materiálů