#RunEveryDay

Plantární fasciitida u běžců - léčba a prevence

Plantární fasciitida je u běžců častým "výsledkem" přetěžování.

Plantární fascie, která je zodpovědná za udržování integrity podélné klenby, se opakovaným přetěžováním podráždí, zanítí nebo natrhne. Mezi nejčastěji uváděné predispozice vzniku plantární fasciitidy patří nadměrná pronace, plochá nebo kavózní noha, zkrácená Achillova šlacha, typ nošené tréninkové obuvi a chyby v tréninku.

Jakmile dojde k podráždění plantární fascie, může být použito nesčetné množství konzervativních opatření, od odpočinku, ledu a elevace až po steroidní injekce, a pokud vše ostatní selže, může být provedena operace. Ve většině případů konzervativní léčba toho či onoho druhu zmírní příznaky plantární fasciitidy. Je však nezbytné určit a odstranit příčinu problému, aby se běžec mohl vrátit k normální úrovni aktivity.

Kontrola anatomických/biomechanických neefektivit chodidel, protahovací a posilovací cvičení pro dolní končetiny, správná tréninková obuv a přiměřené tréninkové postupy zmírní příznaky plantární fasciitidy u velkého procenta postižených.

Aby běžci tomuto zranění předešli, měli by si být vědomi možného přetížení a přijmout preventivní opatření, např. vyhledat biomechanické/anatomické vyšetření u kvalifikovaného odborníka. Odborník pak může nabídnout návrhy konkrétních kroků, které by měl běžec dodržovat, aby stavu zranění předcházel.

endoplate

Pozn. s použitím zahraničních materiálů