#RunEveryDay

STREČINK - lýtko

ase

Zaměření cviku

Běžci s neutrální nebo nedostatečnou biomechanikou často trpí přílišnou "napjatostí" svalstva na zadní straně nohou, především lýtka. Tento cvik pomáhá zmírnit bolest chronicky přetěžovaného a často zraňovaného lýtka a také pomáhá předcházet poranění lýtka udržováním pružnosti svalu.

 

Provedení

1.Postavte se čelem ke zdi s jednou nohou nataženou dozadu a celou ploskou položenou na zemi (ploska by měla být kolmo ke stěně o kterou se opíráme). Druhá noha je ohnutá v koleni a ploska nohy (taktéž kolmo ke stěně) stojí na zemi přímo pod kyčlí. Paže jsou vytaženy dopředu na výšku horní části hrudníku, na šířku ramen a jsou opřeny o zeď.

2.Jemně zatlačte do stěny a postupně zatlačte do paty prodloužené nohy. Po celé délce gastrocnemia by měl být cítit tah.

3.Staticky se protahujte po dobu 15 až 30 sekund a několikrát opakujte; alternativně vyměňte nohy po každém opakování.

 

TIP NA TECHNIKU PROVÁDĚNÍ: Vyvarujte se kmitání a přílišného přepínání Achillovy šlachy (neprovádějte přes bolest!!)

Možno provádět několikrát denně.

Zapojené svaly

Primární: Gastrocnemius, soleus, hamstringy (semitendinosus, semimembranosus, biceps femoris)

 

I zde však platí - dbát na kvalitu provedení!!

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů a osobních zkušeností.