#RunEveryDay

Existují důkazy, že nošení kompresního oblečení může běžcům prospět?

Pulse - Compression - Teal - 1

 

Běžci na různých výkonnostních úrovních a specializující se na různé závody (od 800 m až po maratony) nosí kompresní ponožky, návleky, šortky a nebo kalhoty či trika ve snaze zlepšit svůj výkon a usnadnit regeneraci. V poslední době se objevila řada publikací, které uvádějí rozporuplné výsledky ohledně vlivu kompresního oblečení v této souvislosti.

Cílem studie je zhodnotit původní výzkum vlivu kompresního oblečení (ponožek, lýtkových návleků, šortek, kalhot a trik) na běžecký výkon a regeneraci.

V září 2015 byla provedena počítačová rešerše elektronických databází PubMed, MEDLINE, SPORTDiscus a Web of Science a byly tak identifikovány relevantní články publikované v recenzovaných časopisech hodnocené pomocí škály Physiotherapy Evidence Database (PEDro). Byly zahrnuty studie zkoumající účinky na fyziologické, psychologické a nebo biomechanické parametry během běhu nebo po něm a pro výpočet Hedgesovy velikosti účinku a souvisejících 95 % intervalů spolehlivosti pro srovnání experimentálních (kompresních) a kontrolních (nekompresních) studií byly použity průměry a míry variability výsledku.

Výsledky: Kompresní oděv neměl žádný statisticky významný průměrný vliv na běžecký výkon (časy na (půl)maraton, běh na 15km, běh na 5 a 10km a sprint na 400m), maximální a submaximální spotřebu kyslíku, koncentraci laktátu v krvi, kinetiku krevních plynů, srdeční parametry (včetně srdeční frekvence, srdečního výdeje, srdečního indexu a objemu), tělesnou a vnímanou teplotu nebo plnění silových úkolů po běhu. Malé pozitivní velikosti účinku byly vypočteny pro dobu do vyčerpání (v inkrementálních nebo krokových testech), ekonomiku běhu (včetně biomechanických proměnných), odplavení krevního laktátu, vnímanou námahu, maximální dobrovolnou izometrickou kontrakci a maximální výkon svalů nohou bezprostředně po běhu a markery svalového poškození a zánětu. Teplota tělesného jádra byla kompresí ovlivněna mírně, zatímco hodnoty velikosti účinku pro bolestivost nohou po výkonu a zpoždění nástupu svalové únavy naznačovaly velké pozitivní účinky.

Závěr: Současná zjištění naznačují, že nošením kompresního oblečení mohou běžci mírně zlepšit proměnné související s vytrvalostním výkonem (tj. čas do vyčerpání), a to díky zlepšení ekonomiky běhu, biomechanických proměnných, vnímání a svalové teploty. Měli by také těžit ze snížení svalové bolesti, poškození a zánětu.

kompress

Pozn. s použitím zahraničních materiálů