#RunEveryDay

Doba trvání zátěže a její intenzita

Kolik je příliš mnoho?

Podle jedné vědecké studie z roku 2020 existuje korelace mezi týdenním tréninkem při intenzitě >90% maximální HR a proměnnými spojenými s přetrénováním.

Tato studie došla k závěru, že pro jednotlivce, kteří pravidelně trénují je 4% až 9% celkového tréninkového času nad 90% maximální HR v rámci týdne ideální dobou pro maximalizaci jejich kondice a minimalizace příznaků souvisejících s přetěžováním.

20220405_100336_rrss-post

Pozn. s použitím zahraničních materiálů