#RunEveryDay

Desatero správného strečinku - protahování

MW revive gear warm up-9049(1)

1) ke cvičení přistupujte uvolnění a soustředění. Pokud možno vyvarujte se rušivých vlivů (poslouchání určité hudby - relaxační hudba se naopak doporučuje, sledování televize, rozhovor při cvičení, atd.)
2) soustřeďte se na ty svaly, které budete následně protahovat
3) dodržujte vymezený, adekvátní čas pro dané druhy cviků
4) protahování provádějte před i po tréninku či závodu
5) po zranění protahujte s větší opatrností (aktuálně zraněný sval neprotahujte)
6) při protahování dýchejte pravidelně a uvolněně, nezadržujte dech
7) zpočátku zařazujte pouze lehký strečink
8) protahovací cviky provádějte do příjemné polohy (bez bolesti a silného napětí)
9) po zvládnutí lehkého strečinku zařaďte náročnější strečink
10) při strečinku se vyvarujte kmitů, pro zvýšení rozsahu pohybů