#RunEveryDay

Otázka na tento týden - společné výběhy

Pavle, běháš někdy s nějakou skupinou běžců a nebo jen sám, respektive co říkáš na společné výběhy?

V poslední době jen a jen sám. Samozřejmě kdysi dávno, ještě když jsem trénoval, tak jsme v rámci tréninkové skupiny běhali některé věci společně, ale to byl trénink a byl tak poskládán (trenér v tomto případě musí být a u nás byl víc jak odborník a machr), aby se něco dalo běhat za určitých podmínek společně. Např. jeden v první dráze a druhý se stýplařskými překážkami v druhé dráze, jinak dlouhé pauzy mezi úseky, atd.

Také jsme mívali (s jinou partičkou) společné výběhy skoro každou neděli. Start v cca 8:45hod. od hřbitova na konečné autobusu 58. Někdy jsme se sešli tři, někdy třeba dvanáct a někdy třeba jeden:-) Ve skupině byli takoví běžci, jako jeden s desítkou pod třicet, pak jeden s desítkou pod třicet jedna, jeden s maratonem za cca 2:25, jeden za 2:19..... Zkrátka nejpomalejší byl někdo s desítkou těsně pod čtyřicet. Začalo se velmi volně, klábosilo se, a nenápadně se zrychlovalo. Samozřejmě ti nejpomalejší to po nějakém čase "odpískali" a běželi si svoje tempo a nebo to vzali zkratkou a když jsme se vraceli k Brnu, respektive k Velké Klajdovce, , tak se přidali. Většinou celou trasu od startu až na Velkou Klajdovku (cca 20km, jak kdy) jsme běželi dva, tři...... Já pak ještě z Velké Klajdovky běžel dom, dalších 7km (při nejkratší cestě, někdy i delší). To byly ty společné výběhy. Je třeba však podotknout, že všichni, co se těchto běhů účastnili, tak přesně věděli co mohou čekat, a každý si ten běh zařadil do svého tréninkového plánu, respektive si plán přizpůsobil tomuto běhu. Potom teprve tento společný (vý)běh každému něco dal (co potřeboval).

Ovšem ty současné společné běhy, alespoň jak se prezentují, a jak je vídávám ve svém okolí, tak to je úplně něco jiného. Je to společný výběh od startu až do cíle. Teď si však představme, že se bude jednat o úplně banální, volný běh, třeba na úrovni 70% maximální tepové frekvence. Ve skupině bude deset lidí, a co si budeme povídat, jestli alespoň dva budou na stejné, nebo alespoň velice podobné fyzické úrovni, tak to bude zázrak. Takže, ano, poběžíme 8km, aby to bylo OK pro všechny. Jenže, u těch nejlepších bude 70% maximální tepové frekvence odpovídat tempu třeba (ať se to líp počítá) 4:00/km. Ten střed, tedy ti méně trénovaní, u těch 70% maximálky bude tempo odpovídat třeba 6:00/km, a u těch nejpomalejších to bude 8:00/km. A teď, když pominu vzdálenost těch 8km (pro každého to v žádném případě nebude adekvátní vzdálenost pro běh při 70% maximálky) počítejme. Aby to, co se týče tempa, mělo stejnou "běžeckou" hodnotu, tak ti nejrychlejší už po prvním kilometru by měli mít náskok 2 minuty před těmi méně trénovanými a dokonce 4 minuty před těmi nejpomalejšími. Na cílové pásce "společného" běhu, by mezi nejrychlejšími, respektive nejtrénovanějšími a nejméně trénovanými měl být časový odstup 16 minut. To vše za předpokladu, že všichni by měli z tohoto výběhu odcházet se stejnými, blahodárnými pocity.

Pokud však celá skupina dodrží opravdu společný běh, a všichni se "domluví" na tempu dle těch nejpomalejších, tak ti nejpomalejší poběží na avizovaných 70% maximálky, a běh jim dá to, co měl. Ti trochu více trénovaní poběží třeba na třeba 60% maximálky (v každém případě však o dost méně než 70%) a běh už jim tak moc nedá (případně alespoň trochu něčeho - výklus), a těm úplně nejvíce trénovaným nedá vůbec nic pozitivního, neboť běžet 8km při tepech kolem 50% maximálky..........!! Ovšem negativního možná ano, neboť tím "násilně" pomalým tempem si mohou "rozhodit" běžecký krok takovým způsobem, který se může projevit i zdravotními problémy, jako je bolest zad, apod. Když budu počítat s variantou dvě, tzn. že se tempo přizpůsobí těm více trénovaným, takže ti poběží na avizovaných 70% maximálky a pro ně to bude OK, ti nejvíce trénovaní poběží na cca 60% maximálky a budou to mít takový "rozklusovýklus", ovšem ti nejméně trénovaní to už poběží cca na 80% a více maximálky a pro ně už to v žádném případě nebude volný běh, ale běh, který bude spíš anaerobní než aerobní, takže...........

O variantě tři, že by se společný běh běžel podle těch nejvíce trénovaných, vůbec neuvažuji.

Napadá mě tedy otázka: Mají tyto společné běhy takový význam, jaký se jim přisuzuje??

Běžecké ponožky Hilly, které zpříjemní i ten Váš nejtvrdší trénink.