#RunEveryDay

Entezopatie (zánětlivé změny) při sportuSvaly a šlachy zajišťují lokomoci a vzpřímenou polohu člověka jejich napojením na kostní skelet těla. Funkcí šlachy je přenos svalové síly na páku kosti, absorbovat náhlý náraz a tím limitovat poškození svalu jeho přetížením. Jako entezopatie se označují chronické, především zánětlivé změny v místě úponu šlach, vazů a kloubních pouzder.

Příčiny vzniku entezopatie
Vzniká následkem nadměrného zatěžování mechanizmem opakovaných mikrotraumat, které mají za následek vznik mikrotrhlin vláken šlach, které jsou ve směru působení síly nejvíce napnuty. Tyto mikrotrhliny se nehojí, protože nemají dostatečný klid pro hojení a kontrakcí roztržených vláken dojde k oddálení odtržených konců a k dalšímu zhoršení hojení.

Tato poškození mohou vznikat v běžném životě zvláště u lidí nezvyklých určitému druhu práce, především se však vyskytují u sportovců. V některých sportech mají typickou lokalizaci a často i vlastní pojmenování.

Diagnóza entezopatie
Pro syndromy entezopatie je charakteristická bolestivost svalového úponu. Zpočátku je vyvolána jen při zatížení, po odpočinku odeznívá.
Při chronickém poškozování se bolesti dostavují i při pasivních pohybech nebo i v klidu a v noci.

Diagnóza je stanovena jednak na základě anamnesy, kdy je pátráno po chronické či nárazové zátěži vyvolávající bolest. Poté následuje pečlivé klinické vyšetření včetně specifických napínacích manévrů. Je patrná zvýrazněná palpační citlivost úponu, dochází k omezení funkce a oslabení svalové síly v postižené lokalitě.

TIP: Mírnit bolesti lze poměrně účinně ledováním. Ledujte přes tenkou tkaninu a nechlaďte déle než 15 minut v kuse, pak následuje minimálně 15 minut přestávka. Velmi prospěšným se ukázalo ledování těsně po tréninku.

Prevence před vznikem entezopatie
Především je potřeba svaly před fyzickým výkonem zahřát, například využitím strečinku, který sval uvolní a prohřeje. Důležité je také dodržování správné techniky sportovní disciplíny, dostatečná regenerace a odpočinek po sportovním výkonu.

Lokalizace a terapie entezopatie

Tenisový loket
má základ v zánětu radiálního epikondylu pažní kosti, tedy v místě úponu natahovačů ruky a prstů, které se zatěžují zejména při pronaci a extenzi zápěstí proti odporu. Vyskytuje se zejména v tenise, stolním tenise, gymnastice, volejbalu a v běhu na lyžích.

Klinické projevy: lokální tlaková bolestivost na radiálním epikondylu pažní kosti, hlavně v místě úponu m. extensor carpi radialis brevis a m. extensor digitorum communis. Omezení extenze a pronaci, bolest při stisknutí ruky, snížení síly postižené končetiny. V pokročilém stadiu je možné najít na RTG snímku lemy kostní novotvorby.

Terapie: na 90% konzervativní - antiflogistika, elastická bandáž, případně sádrová dlaha, postizometrická relaxace, fyzikální terapie, aplikace lokálních anestetik s nepotními kortikoidy, v torpidních případech RTG ozáření. Když je konzervativní léčba do 3-6 měsíců neúspěšná, přichází v úvahu chirurgický zákrok. V prevenci se výrazně uplatňuje tejpování.

Oštěpařský (golfový) loket
má původ v zánětu na ulnárním epikondylu pažní kosti, v místě úponu ohybačů ruky a prstů, m. pronator teres. Vyskytuje se zejména v souvislosti s hodem oštěpem, golfem, šermem a volejbalem.

Klinické projevy: bolest na pohmat a při pohybech v oblasti ulnárního konsulu pažní kosti, která vyzařuje do předloktí zejména při supinaci.

Terapie: stejná jako u tenisového lokte.

Entezopatie v oblasti olekranonu
má podstatu v zánětu úponu m. triceps brachii. Vyskytuje se zejména v boxu, basketbalu, házené, volejbalu a judu.

Klinické projevy: bolestivost na hrotě olekranonu vyzařuje na předloktí a na rameno.

Terapie: podobná jako u tenisového lokte.

Entezopatie v oblasti páteře
mají původ v zánětu na trnových výběžcích obratlů, v místě úponu mm. rhomboideí, m. trapezius, m. serratus posterior. Výskyt zejména ve veslování, sáňkování a vzpírání.

Klinické příznaky: bolest páteře závislá na pohybech, tlaková bolest nad trnovými výběžky postihnutých obratlů.

Terapie: ultrazvuk, diadynamik, infiltrace lokálním anestetikem s příměsí nepotního kortikoidu.

Entezopatie v oblasti úponu adduktorů na stydké a sedací kosti
se označuje jako adduktorový syndrom. Vyskytuje se zejména ve fotbale, ledním hokeji, bruslení, u skokanů do výšky a u běžců přes překážky. V mechanizmu vzniku se uplatňuje pohyb na tvrdém a těžkém nerovném terénu, hra s těžkým míčem apod.

Klinické příznaky: tlaková bolestivost na ramus inferior stydké kosti, vyzařování bolesti do pobřišnice, genitálů a na vnitřní stranu stehna, bolestivá jsou zejména odtažení, natažení a přitažení proti odporu v kyčelním kloubu. RTG vyšetření může zobrazit osteofyty. Diferenciální diagnózou je třeba vyloučit tříselnou či stehenní kýlu.

i Vaše běhání si zaslouží odpovídající běžecké vybavení, to se týká i speciálního běžeckého textilu a doplňků.
Co takto speciální, běžecké ponožky? Už máte??
 
Lite-Comfort - Socklet - Candy - 1