#RunEveryDay

Vliv obuvi a typu došlapu na ekonomiku běhu

M T2 Blue T grey twin shorts 2-9781

 

Vliv obuvi a typu došlapu na ekonomiku běhu

Cíl studie:  tato studie testuje, zda se ekonomika běhu liší v minimalistické obuvi oproti standardní běžecké obuvi s polstrováním, zvýšenou patní částí  a podporou klenby, a při došlapu na přední a patní část chodidla.

Metody studie: měřila se energetická náročnost běhu u osob, které běhají obvykle v minimalistických botách nebo naboso, při běhu rychlostí 3,0 m/s  na běžeckém pásu, při došlapu na přední a zadní část chodidla ve standardních botách, přičemž se měřila hmotnost boty a frekvence kroku.  Síla a kinematické údaje byly měřeny, když byly osoby obuté a bosé, aby se kvantifikovaly rozdíly ve flexi kolene, namáhání klenby, produkci síly v plantárním flexoru, namáhání Achillovy šlachy a stehenního svalu.

poly

Výsledky studie: Po kontrole frekvence kroku a hmotnosti obuvi byli běžci o 2,41 % úspornější v minimalistické obuvi při došlapu na přední část chodidla a o 3,32 % úspornější  při došlapu na zadní část chodidla. Naproti tomu při došlapu na přední a zadní část chodidla se energetické náklady při běhu ve standardní obuvi významně nelišily. Namáhání klenby nebylo měřeno ve stavu s obutou nohou, ale bylo významně větší při došlapu na přední část chodidla než při došlapu na patu při běhu naboso. Působící síla v plantární flexi byla významně vyšší při dopadu na přední část chodidla než při dopadu na patu při běhu naboso než při běhu v botách. Napětí Achillovy šlachy a flexe kolene byly rovněž nižší při běhu naboso než při běhu ve standardní obuvi.

Závěry studie: Běh v minimalistické obuvi je mírně úspornější než běh v tradiční obuvi bez ohledu na typ došlapu, a to při měření hmotnosti obuvi a frekvence kroku. Pravděpodobnou příčinou tohoto rozdílu je pružnější ukládání a uvolňování energie v dolní končetině při běhu v minimalistické obuvi.

valencia

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů