#RunEveryDay

Vliv DROPU u standardní odpružené běžecké obuvi na riziko zranění u rekreačních běžců

20210219_151847_rhispw2128_4

 

Randomizovaná kontrolovaná studie s šestiměsíčním sledováním


Výzkum byl proveden v rámci běžeckého projektu. Moderní běžecké boty jsou vyráběny v širokém rozsahu DROPŮ (tj. výškový rozdíl mezi přední a zadní částí boty). Ačkoli bylo prokázáno, že DROP  boty ovlivňuje způsob došlapu, jeho vliv na riziko zranění nebyl řádně zkoumán. Důvody takové rozmanitosti tohoto parametru jsou proto nejasné. Proto tato studie.

Prvním cílem této studie bylo zjistit, zda DROP standardní odpružené běžecké obuvi ovlivňuje riziko běžeckého zranění. Druhým cílem bylo zjistit, zda pravidelnost běhu modifikuje vztah mezi DROPEM  obuvi a rizikem zranění.

Rekreační běžci (553) byli sledováni po dobu 6 měsíců poté, co obdrželi jeden pár bot s DROPEM 10 mm (D10), 6 mm (D6) nebo 0 mm (D0). Všichni účastníci v průběhu testu hlásili své běžecké aktivity a zranění (definice časové ztráty, alespoň 1 den) do elektronického systému. K porovnání rizika zranění mezi 3 skupinami byla použita Coxova regresní analýza na základě poměrů rizik. Byla provedena stratifikovaná analýza pro vyhodnocení vlivu DROPU obuvi u příležitostných běžců oproti pravidelným běžcům.

Výsledky: Celkové riziko zranění se u účastníků, kteří obdrželi boty verze D6 nebo D0, nelišilo ve srovnání s botami D10. Po rozčlenění  podle pravidelnosti běhání bylo zjištěno, že boty s nízkým dropem (D6 a D0) byly spojeny s nižším rizikem zranění u příležitostných běžců, zatímco tyto boty byly spojeny s vyšším rizikem zranění u pravidelných běžců.

Závěr: Celkově se riziko zranění nezměnilo v závislosti na DROPU standardní odpružené běžecké obuvi. Boty s nízkým DROPEM by však mohly být nebezpečnější pro pravidelné běžce, zatímco pro příležitostné běžce se tyto boty zdají být vhodnější pro omezení rizika zranění.

J1GC211918

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů