#RunEveryDay

Ekonomika běhu, její základy a faktory
V poslední době se většina z běžců, respektive lidí, kteří běhají a nebo se snaží běhat, zaobírá takovými vědeckými výrazy, jako je "VO2max" a "laktátový práh".
Ovšem málo kdo se zaobírá třetím, rozhodujícím faktorem, a tím je "ekonomika běhu".

"Ekonomiku běhu" si v současné době vzali na paškál vědci a zde jsou jejich výsledky a poznatky.

Při běhu jsou sacharidy a tuky primárním zdrojem energie. Ať jsou to sacharidy a nebo tuky, tak vždy při jejich využití potřebujete kyslík (bez něho to zkrátka nejde). Danému tempu odpovídá daný zdroj energie a taktéž spotřeba kyslíku (O2), respektive spotřeba kyslíku za jednotku času (VO2).
Ta je měřena na základě porovnání hladiny kyslíku v inhalaci a vydechovaném vzduchu. Obvykle se provádí během zátěžového testu na běžícím pásu.
Vzhledem k tomu, že VO2 závisí na velikosti těla (zde není myšlena jen výška) - větší běžci potřebují více kyslíku (to je obecně normalizováno na tělesnou hmotnost v kilogramech = označení mililitry kyslíku (O2) na kilogram tělesné hmotnosti za minutu (ml/kg/min.). Čím vyšší je naměřená hodnota, tím lépe.
Laicky řečeno, VO2max je váš horní limit spotřeby kyslíku (aerobní kapacity), laktátový práh značí úroveň vaší aerobní kapacity a ekonomika běhu = účinnost při "přeměně" kyslíku v pohyb vpřed. Zde platí, pro každé dané tempo, že čím energie a kyslíku používáte méně, tím lépe.

Takže jaké faktory ovlivňují ekonomiku běhu, a jak vy sami ji můžete zlepšit?
 
20220418_135207_4d6db2ca71be3719d6b095c2a89aabb6_rrss-post

1.skladba svalových vláken


Všichni máme "pomalá" svalová vlákna a "rychlá" svalová vlákna. To máme geneticky dáno a jen velice málo můžeme tuto "vrozenou" skladbu vlastním tréninkem (jeho složením) ovlivnit. Vědci z university v USA zjistili, že cyklisté s větším množstvím "pomalých" svalových vláken mají tendenci používat méně kyslíku při zachování výkonu.
Dále však zjistili (bohužel pro běžce), že u běžců to není tak jednoznačné, neboť biomechanika u běhu je složitější.
Pozn. důležitý je i počet svalových vláken)

2. flexibilita

Mezi zdatnými běžci se ukazuje jako typický "jev" = nepružnost. Zdá se, že běžci, kteří jsou méně flexibilní jsou úspornější (bráno jako průměr).
Je to překvapivý poznatek, který by mohl být důsledkem dvou faktorů: ztuhlost kloubů potřebuje méně svalové síly (a tedy nižší spotřebu energie); a ztuhlé svaly, šlachy zase poskytují vynikající návrat energie. Proto je možné, že pro běžce na delší distance (od 5km výš) je střední pružnost vhodnější než nízká flexibilita (ta mimo jiné zvyšuje výskyt poranění vzhledem k omezenému rozsahu pohybu), a stejně tak velmi vysoká flexibilita (ta jak se zdá zase zhoršuje ekonomiku běhu).
 
achievement

3. tělo (jak kdo "narostl")

I přesto, že vaše hodnoty VO2 jsou ovlivněny vaší tělesnou hmotností (menší běžci mají tendenci používat úměrně méně kyslíku), tak se nesmí zapomínat na fyziku, respektive na dolní končetiny. Zde je myšlena především délka dolních končetin a hlavně jejich hmotnost. Čím jsou dolní končetiny těžší, tím je třeba více energie k jejich pohybu. Všimli jste si, jak elitní východoafričtí běžci mají "zvládnutou" ekonomiku svého běhu, respektive jeho úsporné provedení??
Všimněte si taktéž jejich parametrů, respektive rozměrů jejich trupu a hlavně hubené dolní končetiny. Španělští universitní vědci zjistili, že elitní běžci z Eritrei měli o 12% lepší naměřené hodnoty, než srovnatelná skupina španělských běžců. Jinak ostatní hodnoty, ať už měřitelné, či neměřitelné, byly vesměs stejné, nebo jen nepatrných (nedůležitých) rozdílů.

4. Náročnost

Samozřejmě výdej, respektive úspora paliva Vašeho vozu, je závislá na jízdních podmínkách. Stejně tak ekonomika vašeho běhu je závislá na provozních podmínkách. Při běhu do kopce, při běhu v písku, na blátě, ve sněhu či vysokou trávou (samozřejmě i při běhu s nadváhou) se zvyšuje energetická náročnost tohoto běhu při udržení daného tempa. To samé také platí při překonávání odporu vzduchu (například běhu v protivětru). Britští věci zjistili, že při pomalém tempu má odpor vzduchu při bezvětří zanedbatelný vliv na ekonomiku běhu. To však neplatí při běhu o vyšším tempu jak 10km/hod. V tomto případě to jsou již cca 2% energie, která musíte vynaložit navíc, aby jste překonali odpor vzduchu (a to se zde stále bavíme o bezvětří!!)

Běžecké ponožky Hilly, ty vám ekonomiku běhu negativně neovlivní, ale za to vám běh zpříjemní.....

 
Pozn. s použitím zahraničních materiálů