#RunEveryDay

Asymetrie mezi dolními končetinami při běhu, v klidovém stavu a stavu únavy zdravých jedinců

Ačkoli je běh (chůze) u zdravé populace často považován za symetrickou činnost, rozdíly mezi končetinami během zátěže naznačují, že končetiny mohou být přednostně používány k brzdění nebo k pohánění.  

Cílem studie je vyhodnotit kinematické a kinetické proměnné v klidovém stavu a po dvoufázovém běhu (do únavy) na běžeckém pásu z hlediska asymetrie mezi končetinami.

Kinematické a kinetické údaje běhu byly shromážděny oboustranně u 200 fyzicky aktivních osob v klidovém i únavovém stavu. Pro kvantifikaci velikosti asymetrie v klidovém a únavovém stavu byly vypočteny úhly symetrie. Párové t-testy byly použity k vyhodnocení rozdílů mezi pravou a levou končetinou v klidovém a únavovém stavu a stejně tak úhlů symetrie v klidovém a únavovém stavu.

Bylo zjištěno, že proměnné, které byly dříve spojovány se vznikem zranění z přetížení, jako je vnitřní rotace kolene, tuhost kolene, míra zatížení, se mezi končetinami v klidovém i únavovém stavu významně liší.

Byly zjištěny významné rozdíly ve vertikální tuhosti, což potenciálně ukazuje na funkční asymetrii při běhu. Úhel symetrie byl použit ke zkoumání změn procentuální asymetrie v klidovém a únavovém stavu. Vnitřní rotace kolene a tuhost kolene se s únavou staly více asymetrickými, a to o 14 %, resp. 5,3 %.

Výsledky této studie naznačují, že únavou vyvolané změny při běhu mohou významně ovlivňovat symetrii, respektive asymetrii pohybového vzorce kolene. A ta zase může významně ovlivňovat vznik zranění dolních končetin, a nejen jich.

Hispalis1

Pozn. s použitím zahraničních materiálů