#RunEveryDay

Strategie pro zlepšení hospodárnosti běhu

joma

Ekonomika běhu (RE) představuje komplexní souhru fyziologických a biomechanických faktorů, která je obvykle definována jako energetická náročnost při dané rychlosti submaximálního běhu a vyjádřena jako submaximální spotřeba kyslíku (VO2) při dané rychlosti běhu.

Toto ovlivňuje a proto by měla být zvážena široká škála akutních a chronických intervencí, které byly zkoumány s ohledem na zlepšení ekonomiky běhu zvýšením jedné nebo více složek metabolického, kardiorespiračního, biomechanického nebo nervosvalového systému.

Zlepšení RE se tradičně dosahuje prostřednictvím vytrvalostního tréninku. Vytrvalostní trénink u běžců vede k široké škále fyziologických reakcí a je velmi pravděpodobné, že tyto charakteristiky běžeckého tréninku ovlivní RE.

JOMA_svaz

Předpokládá se, že tréninková historie a objem tréninku jsou důležitými faktory pro zlepšení RE, zatímco výběhy svahů a intervalový trénink na rovině s vysokou intenzitou představují často předepisované formy tréninku, které mohou vyvolat další zlepšení ekonomiky.

Nověji výzkum prokázal, že krátkodobý odporový a plyometrický trénink vede ke zlepšení RE. Předpokládá se, že toto zlepšení RE je důsledkem zlepšení neuromuskulárních charakteristik.

Aklimatizace v nadmořské výšce vede k centrálním i periferním adaptacím, které zlepšují dodávku a využití kyslíku, což jsou mechanismy, které by potenciálně mohly zlepšit RE.

Další strategie, jako je strečink, by neměly být jako tréninková metoda v zájmu prevence zranění opomíjeny; zdá se však, že k maximalizaci RE je zapotřebí optimální míra flexibility a tuhosti.

Pozornost byla věnována také několika nutričním intervencím, které mají vliv na snížení potřeby kyslíku během zátěže, zejména dusičnanům ve stravě a kofeinu.

Je zřejmé, že řada tréninkových a pasivních zásahů může zlepšit RE, a vědci by měli zaměřit své badatelské úsilí na dokonalejší pochopení typů a mechanismů, které ovlivňují RE, a na praktičnost a rozsah, v jakém lze RE zlepšit v praxi, mimo výzkumná pracoviště.  

Pozn. s použitím zahraničních materiálů