#RunEveryDay

Pronace nohy není spojena se zvýšeným rizikem zranění u začínajících běžců, kteří nosí neutrální obuv

Cíl: Zjistit, zda se vzdálenost uběhnutá do prvního zranění souvisejícího s během liší mezi polohami chodidel u začínajících běžců, kteří nosí neutrální obuv.

Hispalis1


jednoletá prospektivní kohortová studie skupiny osob se zaměřením  na příčiny a následky.

Účastníci: Do studie bylo v Dánsku zařazeno celkem 927 začínajících běžců, což odpovídá 1854 nohám. Na počátku bylo držení nohy na každém chodidle hodnoceno pomocí indexu držení nohy a kategorizováno na vysoce supinační (n=53),  supinační (n=369), neutrální (n=1292), pronační (n=122) nebo vysoce pronační (n=18). Účastníci pak museli začít běhat v neutrální běžecké obuvi a zaznamenávat uběhnutou vzdálenost při každém tréninku.

Hlavní měřítko výsledků: Zranění související s během bylo definováno jako jakákoli muskuloskeletální obtíž dolní končetiny nebo zad způsobená během, která omezovala běh po dobu nejméně 1 týdne.

mizuno-wave-eef4a415Výsledky: Během jednoho roku sledování uběhlo 1854 nohou zahrnutých do analýz celkem 326 803 km až do zranění nebo vyřazení. Celkem 252 účastníků utrpělo zranění související s během. Z toho 63 zranění bylo oboustranných. Ve srovnání s neutrálním držením nohou nebyly po 250 km běhu u vysoce supinačních nohou zjištěny žádné významné rozdíly v kumulativním riziku (RD) očištěném od indexu tělesné hmotnosti (RD=11. 0 % (-10 % až 32,1 %)), supinačních chodidel (RD=-1,4 % (-8,4 % až 5,5 %)), pronačních chodidel (RD=-8,1 % (-17,6 % až 1,3 %)) a vysoce pronačních chodidel (RD=9,8 % (-19,3 % až 38,8 %)). Rozdíl incidence a míry zranění/1000km běhu navíc ukázal, že pronační nohy měly významně nižší počet zranění/1000km než neutrální.

Závěry: Výsledky této studie jsou v rozporu s rozšířeným názorem, že mírná pronace nohy je spojena se zvýšeným rizikem zranění u začínajících běžců, kteří začínají běhat v neutrální běžecké obuvi. Je zapotřebí dalších studií, aby se zjistilo, zda vysoce pronační nohy čelí vyššímu riziku zranění než nohy neutrální.

 

M T2 Blue T grey twin shorts 2-9781

Pozn. s použitím zahraničních materiálů