#RunEveryDay

Vložky do bot a ortézy pro sport a fyzické aktivity

Cílem je diskutovat o vnímaných výhodách vložek a ortéz pro sportovní aktivity a navrhnout jejich novou koncepci.

Hilly New Trail X-Static

Existují důkazy o tom, že vložky nebo ortézy snižují počet zranění souvisejících s pohybem nebo jim zabraňují. Znalosti o konkrétním fungování, které ortéza nebo vložka zajišťuje, jsou však omezené. Stejná ortéza nebo vložka je často navrhována pro různé problémy. Zdá se, že změny v pohybu kostry způsobené vložkami nebo ortézami jsou malé a nesystematické.

Na základě výsledků studie lze zpochybnit myšlenku, že hlavní funkce ortéz nebo vložek spočívá v zarovnání skeletu. Tlumení nárazů vložkami do bot nebo ortézami je obvykle nižší než 10%. Takto malé snížení nemusí být pro snížení zranění důležité.

Bylo navrženo, že změny vlastností materiálu by mohly vyvolat úpravy svalové odezvy pohybového aparátu. Chodidlo má různé senzory pro detekci vstupních signálů s prahovými hodnotami specifickými pro daný subjekt. Zdá se, že subjekty s podobnými prahovými hodnotami citlivosti reagují ve svém pohybovém vzorci podobným způsobem. Důležitou proměnnou je pohodlí. Z biomechanického hlediska může pohodlí souviset s přizpůsobením, dodatečnou prací stabilizačních svalů, únavou a tlumením vibrací měkkých tkání.

Na základě předložených důkazů se navrhuje koncept minimalizace svalové práce při používání ortopedických vložek nebo ortéz. Silový signál (vznikající při dopadu) působí na obuv jako vstupní proměnná. Podrážka boty funguje jako první filtr, vložka nebo ortéza jako druhý filtr, plantární povrch chodidla jako třetí filtr pro vstupní silový signál. Filtrované informace jsou přenášeny do centrálního nervového systému, který poskytuje dynamickou odezvu specifickou pro daný subjekt. Subjekt provádí pohyb pro daný úkol. Pro daný pohybový úkol má kostra preferovanou dráhu. Pokud zásah podporuje/nepodporuje preferovanou dráhu pohybu, může/musí být svalová aktivita snížena/zvýšena.

Na základě tohoto konceptu by optimální vložka nebo ortéza měla snížit svalovou aktivitu, být pohodlná a měla by zvýšit výkon.

valencia

Pozn. s použitím zahraničních materiálů