#RunEveryDay

Půlmaratonci jsou mladší a pomalejší než maratonci

bier1

 

Půlmaratonci jsou mladší a pomalejší než maratonci


Věkové a výkonnostní trendy elitních a rekreačních maratonců jsou dobře prozkoumány, ale ne u tak půlmaratonců.

Pomocí jednoduché lineární regresní analýzy, regresní analýzy se smíšenými efekty a analýzy rozptylu byly analyzovány věkové a výkonnostní trendy u 508 108 běžců (125 894 půlmaratonců a 328 430 půlmaratonkyň a 10 205 maratonců a 43 489 maratonkyň), kteří se v letech 1999-2014 zúčastnili všech rovinných půlmaratonů a maratonů pořádaných ve Švýcarsku.

hilly

Počet žen i mužů se v jednotlivých letech zvyšoval jak v půlmaratonech, tak v maratonech.

Půlmaratonkyň bylo 12,3krát více než maratonkyň a půlmaratonců 7,5krát více než maratonců. U půlmaratonů i maratonů bylo nejvíce finišujících žen i mužů zaznamenáno ve věkové skupině 40-44 let.

V půlmaratonech běžely ženy (10,29 ± 3,03 km/h) o 0,07 ± 0,06 km/h rychleji než muži (10,22 ± 3,06 km/h). Také v maratonu běžely ženy o 0,28 ± 0,16 km/h rychleji než muži.

V maratonu byly ženy ve věku (42,18 ± 10,63 let), tzn. v podstatě  ve stejném věku jako muži (42,06 ± 10,45 let).

Také v půlmaratonu byly ženy (41,40 ± 10,63 let) ve stejném věku jako muži (41,31 ± 10,30 let).

Maratonci a maratonkyně však byli starší než jejich protějšky v půlmaratonu.

Souhrnně lze říci, (1) více běžců závodilo v půlmaratonech než v maratonech, (2) ženy běžely rychleji než muži, (3) půlmaratonci běželi pomaleji než maratonci a (4) půlmaratonci byli mladší než maratonci.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů