#RunEveryDay

Vliv tvrdosti mezipodešve, pohlaví a věku na kinematiku dolních končetin při běhu

FULL DUAL PULSOR

Předchozí studie zkoumající vliv tvrdosti mezipodešve obuvi na kinematiku při běhu často využívaly mužské subjekty v úzkém věkovém rozmezí.

Není známo, zda má tvrdost mezipodešve boty stejný kinematický účinek na běžce mužského a ženského pohlaví a také na běžce z různých věkových kategorií.

Vzhledem k tomu, že pohlaví a věk mají vliv na kinematiku běhu, je důležité zjistit, zda tvrdost mezipodešve boty ovlivňuje kinematiku těchto skupin podobným způsobem.

Současné studie zabývající se vlivem pohlaví a věku na kinematiku běhu jsou však také omezeny na úzké věkové rozdělení studované populace.

Tato studie proto testovala vliv tří různých podmínek tvrdosti mezipodešve, pohlaví a věku na kinematiku dolních končetin při běhu přes patu.

Pro analýzu kinematických proměnných běhu dolní končetiny u 93 běžců (mužů a žen) ve věku 16-75 let byl použit přístup komplexní analýzy. Účastníci běželi rychlostí 3,33 ± 0,15 m/s na dráze s měkkou, střední a tvrdou mezipodešví. Analýza hlavních komponent v kombinaci se strojem podpůrných vektorů ukázala, že kinematiku běhu na základě tvrdosti mezipodešve, pohlaví a věku lze oddělit a klasifikovat.

Tvrdost mezipodešve boty prokázala na subjektu nezávislý vliv na kinematiku běhu.

Dále bylo zjištěno, že věkové rozdíly ovlivňují dominantnější pohybové složky běhu ve srovnání s rozdíly způsobenými pohlavím běžce.

Mizuno_Logo_white_CMYK_2016

Pozn. s použitím zahraničních materiálů