#RunEveryDay

Souvislost mezi změnami týdenního objemu naběhaných kilometrů a zraněními souvisejícími s během

v přípravě na půlmaraton

activelite-31492c5f

V rámci běžeckého projektu se uskutečnila tato studie.

Náhlé změny tréninkové zátěže mohou hrát klíčovou roli při vzniku zranění souvisejících s během (RRI). Vzhledem k tomu, že mechanismus vzniku zranění závisí na velikosti zátěže pohybového aparátu běžce, může běžecký plán dodržovaný před náhlou změnou tréninkové zátěže ovlivnit velikost změny, kterou běžec může tolerovat, než se u něj zvýší riziko RRI.

Cílem studie bylo zkoumat souvislost mezi změnou týdenního objemu naběhaných kilometrů a RRI a zjistit, zda může být tato souvislost modifikována tréninkovým plánem, který běžec dodržuje.

Do této prospektivní kohortové studie bylo zařazeno dvě stě šedesát jedna zdravých (nezraněných) běžců a sledováno po dobu 14 týdnů.

Údaje o běžecké aktivitě byly sbírány denně a objektivně pomocí hodinek s globálním polohovým systémem nebo chytrého telefonu. Případy RRI byly shromažďovány pomocí týdenních dotazníků zasílaných e-mailem. Primární expozice byla definována jako změny týdenní ho objemu naběhaných kilometrů. Data byla analyzována pomocí modelů "time-to-event", jejichž výsledkem byl kumulativní rozdíl rizik jako míra asociace.

Výsledky: Celkem 56 účastníků (21,5 %) utrpělo RRI během 14týdenního období této studie. Po jednadvaceti dnech studijního období se zranilo významně více běžců, kteří zvýšili svůj týdenní  objem naběhaných kilometrů o 20% až 60%, ve srovnání s těmi, kteří tento objem zvýšili o méně než 20% (rozdíl rizika 22,6%). Po 56 a 98 dnech nebyl zjištěn žádný významný rozdíl. Nebyla zjištěna žádná významná modifikace míry účinku podle tréninkového plánu.

Závěr: Významně více běžců bylo po 21 dnech studie zraněno, pokud zvýšili týdenní  objem naběhaných kilometrů o 20-60%, ve srovnání s těmi, kteří ho zvýšili o méně než 20%.

Twin Skin - Anklet - Grey - 1

Pozn. s použitím zahraničních materiálů