#RunEveryDay

Působení síly při kontaktu se zemí v rámci běhu (GRF)

0389_rh

 

Působení síly při kontaktu se zemí v rámci běhu (GRF)

Důležitou roli v nervosvalové účinnosti hraje také samotná svalová kontrakce. Silová reakce při došlapu na zem (GRF) a doba kontaktu se zemí ovlivňují jak nervovou, tak biomechanickou účinnost. GRF jsou to jednoduše síly, které vznikají při kontaktu chodidla se zemí. Tyto síly se obvykle zobrazují ve vertikální podobě jako síla, která působí směrem vzhůru při dopadu chodidla a následně při působení síly na zem.

GRF se může vyskytovat také ve dvou dalších rovinách, ze strany na stranu a zepředu dozadu. Doba kontaktu se zemí označuje dobu, po kterou je chodidlo v kontaktu se zemí, a částečně určuje rychlost. Aby byl běžec úspěšný - rychlý, musí nejen sílu předávat, ale také ji musí vyvinout v krátkém časovém úseku, často kolem desetiny sekundy. Nejde tedy jen o produkci síly, ale i o rychlost.

Studie Weyanda a kol. to jednoznačně prokázala porovnáním sil reakce na dopad při běhu, skákání a běhu vzad (2010). Prokázali, že při druhé činnosti bylo možné vyvinout vyšší vrcholové síly, ale doba kontaktu se zemí byla delší, a proto trvalo delší dobu k vyvinutí těchto sil. Při běhu nebyly síly tak velké, ale byly vytvářeny ve velmi krátkém čase díky krátké době kontaktu se zemí. Jejich studie prokázala, že celkový vývoj síly není limitující pro to, jak rychle může někdo běžet, ale spíše to, jak rychle lze sílu vyvinout.

Z hlediska ekonomiky běhu a běhu na dlouhé vzdálenosti by byl běžec nejekonomičtější, pokud by vyvíjel pouze takovou sílu, která je nezbytná k běhu daným tempem.

Ve studii Wrighta a Weyanda zjistili, že určujícími faktory pro VO2 jsou rychlost vynaložení síly při kontaktu se zemí a rychlost pohybu - množství aktivované svalové hmoty (2001). Tyto dva faktory tedy společně ovlivňují ekonomiku běhu.

Na podporu této myšlenky Heise a Martin zjistili, že množství vertikální GRF v kombinaci s časem potřebným k vynaložení této síly vysvětluje 38 % variability ekonomiky běhu mezi jednotlivci v rámci studie. Proto je třeba maximalizovat rychlost vyvinutí síly tak, aby kontakt se zemí byl minimalizován.