#RunEveryDay

ULTRA a muskuloskeletální systém

0389_rh

Muskuloskeletální poranění jsou u ULTRA častá a mohou postihnout kosti, klouby, chrupavky/menisky, svaly, šlachy, vazy a burzy.

Přibližně 90% zranění při ULTRA má povahu přetížení.

Většina poranění je lehčích a postihuje dolní končetiny, zejména kotník a koleno. Rizikové faktory jsou multifaktoriální a zahrnují anamnézu předchozích zranění, vyšší index tělesné hmotnosti, pokročilý věk, objem naběhaných kilometrů a biomechaniku.

Navzdory prevalenci poranění u ULTRA nebyly dlouhodobé a kumulativní účinky dostatečně studovány. Ačkoli rekreační běh obecně může mít pozitivní účinky na pevnost kostí, pravidelný běh s velkým objemem může snižovat pevnost kostí chodidla a zvyšovat riziko osteopenie a/nebo únavových zlomenin. Bylo prokázáno, že únavové zlomeniny jsou u ULTRA relativně časté a mohou vyžadovat delší lékařskou péči a absenci sportovních aktivit. Únavové zlomeniny se obvykle vyvíjejí v důsledku nadměrného namáhání zdravé kosti s hlášenou incidencí mezi 5,5 a 22%. Přibližně u 21% žen vytrvalostních běžkyň, včetně těch, které soutěží v ULTRA, se rozvinula únavová zlomenina, která byla přisuzována zvýšenému výdeji energie spolu s nedostatečnou výživou.

Několik vyšetření neprokázalo žádné známky akutních změn ve strukturách patela-femorálního a tibio-fibulárního kloubu před a po ULTRA.

Běžci, kteří startovali do závodu s tendinopatiemi, vykazovali po závodě zhoršení.  Poranění šlach (např. tendinopatie Achillovy šlachy nebo tendinopatie čéšky) jsou u ULTRA běžců relativně častá, a přestože jsou většinou lehčí, mohou se stát chronickými a vést k prodlouženým a opakovaným běžeckým absencím.

Mezi soutěžní úrovní běhu a osteoartrózou kolena a kyčelního kloubu může existovat závislost.

Ukázalo se, že mírný (rekreační) běžecký režim je spojen s nižším výskytem osteoartrózy kyčelního a kolenního kloubu ve srovnání s běžnou populací.

Vytrvalostní (soutěžní) běh je však spojen s vyšším výskytem osteoartrózy kyčelního a kolenního kloubu ve srovnání s běžnou populací.

Jiná poranění dolních končetin, jako jsou natažení vazů, podvrtnutí kotníku, plantární fasciitida, ke kterým může dojít v důsledku zranění, mají obvykle dobrou dlouhodobou prognózu.

Bolest zad je častým chronickým stavem a bylo hlášeno u 12–14% ULTRA běžců. Původ bolesti však nemusí nutně souviset s ULTRA a může být spíše výsledkem aktivit každodenního života. Ve skutečnosti je běhání často vnímáno jako ochrana proti rozvoji bolesti dolní části zad.

Hilly New Trail X-Static

Pozm. s použitím zahraničních materiálů