#RunEveryDay

tzv. doladěním před závodem

Víte, že tzv. doladěním před závodem dle Houmard et al., 1994, In: Wilmore, Costil, 2004
snížením tréninkové zátěže v posledním týdnu před závodem, lze zlepšit čas běhu na 5 km až o 3% a snížit příjem kyslíku až o 6% (zlepšení ekonomiky běhu).
Např. z běžných tréninkových dávek 10 km/den se v posledních 7 dnech před závodem přejde na nízké dávky 3-2,5-2-1,5-1,25-1-0,75 km.