#RunEveryDay

ULTRA a kategorie Masters/veteráni

Veterán je definován jako sportovec ≥ 35 let, který trénuje nebo se účastní atletických soutěží, které jsou někdy speciálně určeny pro starší sportovce.

Průměrný věk pro účast na prvním ultramaratonu je 35 let, takže vrcholného výkonu v ULTRA je obecně dosaženo ve vyšším věku (tj. mezi 35 a 50 lety). Zkušenosti jsou zásadní složkou úspěchu v ULTRA a vyšší věk se zdá být výhodou, pokud jde o snížení možnosti zranění z nadměrného používání při běhu na dlouhé vzdálenosti (tj. mladší a méně zkušení běžci ULTRA jsou vystaveni vyššímu riziku zranění souvisejících se zátěží, jako je např. únavová zlomenina).

Běžci kategorie Masters v ULTRA  jsou obecně zdravou populací, s nižší úmrtností všech typů a zvýšenou délkou života ve srovnání s běžnou populací.

Z omezených dostupných údajů a údajů, které sami uvedli, vykazují běžci ULTRA dobrý zdravotní stav, s malým počtem chronických onemocnění a nízkým využíváním systému lékařské péče. Zda je to způsobeno pravidelným cvičením nebo predispozicí zdravějších jedinců účastnících se ULTRA v této relativně starší věkové skupině není zcela jasné.

KUBOR2308a

Pozn. s použitím zahraničních materiálů