#RunEveryDay

Flexibilní tréninkový plán

aspo

 

Běžci dosahují větších zlepšení, když se řídí flexibilním tréninkovým plánem, než když se za každou cenu drží předem stanoveného plánu (někdy to totiž jinak nejde).

Tři vstupní hodnoty, které by ovlivňují skladbu vašeho tréninku:

HRV (variabilita srdečního rytmu): průměrná hodnota během spánku. Pokud se od svého čtyřtýdenního průměru lišíte o více než půl standardní odchylky, je to červený signál - varování.
Index srdeční frekvence a rychlosti běhu: pokud je vaše srdeční frekvence při dané rychlosti běhu neobvykle vysoká ve srovnání s dvoutýdenním průměrem, je to další červený signál - varování.
Vnímaná únava a bolestivost svalů: každý z těchto ukazatelů se hodnotí na stupnici od 1 do 7, přičemž 4 je normální. Pokud je některá z těchto hodnot vyšší než 5 nebo pokud je součet obou hodnot 10 a více, je to opětně varovný signál.

Běžci, kteří nemají žádnou červenou vlajku - varovný signál, mohou zvýšit tréninkovou zátěž (buď vzdálenost, nebo intenzitu, v závislosti na tréninkovém bloku) na následující tři nebo čtyři dny; ti, kteří mají jednu červenou vlajku, ponechají stejnou zátěž; a ti, kteří mají dvě nebo tři, svou zátěž sníží.

Pozn.s použitím zahraničních materiálů