#RunEveryDay

Síla

Při rozvoji všeobecných schopností tvoří cvičení pro rozvoj síly jeden z výchozích předpokladů pro rozvoj ostatních schopností, především rychlosti a tempové rychlosti.

Rozvojem všeobecné síly vytváříme předpoklady pro budování speciálních silových schopností.

Při rozvoji síly musíme rozvíjet všechny svalové skupiny rovnoměrně. Rozvíjíme nejen svalstvo nohou, ale též břišní a zádové svalstvo, i svaly paží a pletence ramenního.

Pokud existuje svalová disbalance, tak se zaměříme na její odstranění.

Běžec posiluje převážně dynamickým způsobem, s větším počtem opakování a menšími zátěžemi.
V průběhu všech forem posilování by nemělo docházet k nárůstu svalové hmoty.

Při rozvoji speciální (odrazové) síly je posilování zaměřeno na svalové skupiny, které se přímo zúčastňují běžeckého výkonu.
Jedním z cílů silové přípravy je snaha o prodloužení kroku, které při dostatečné síle může mít významný vliv na výkon.

Odrazové schopnosti rozvíjíme při náležitém základu vybíháním svahů a odrazy do svahu.

Při vybíhání svahů můžeme zařadit jednak výběhy kratších úseků (do 250m) a jednak delších úseků (300 - 600m).

Odrazy do svahů se používají výhradně u vyspělých běžců.

Celkový objem odrazových cvičení v tréninkové jednotce se řídí podle vyspělosti běžce.


Platí zásada, že počet opakování závisí na kvalitě provedení.


Jakmile poklesne technika a kvalita provedení, trénink se přerušuje.

Další formou silové přípravy je vytrvalostní běh v kopcích v podobě fartleku, kde jsou zrychlené úseky zařazovány do výběhů svahů.

Obecné zásady posilování běžců:

- přednost mají ty formy silového tréninku, které se podobají běžeckému pohybu

- při všech formách posilování je nutné zvládnout v prvé řadě techniku daného cviku

- nezbytnou součástí všech forem posilování jsou kompenzační, protahovací a uvolňovací cvičení

- posilování nesmí negativně ovlivnit techniku běhu, koordinaci a uvolněnost

 

0341_rh