#RunEveryDay

Změní se způsob došlapu při různých rychlostech běhu s obuví nebo bez ní?

MW revive umist doubles-2431

 

Běžci při běhu dopadají na chodidla třemi různými způsoby: na přední, střední a zadní část chodidla.

Cílem studie bylo zjistit, zda si běžci zachovávají konzistentní vzory došlapu při změně rychlosti běhu a stavu chodidla.

U dvaceti zdravých mužů, kteří běhají pravidelně, s obuví a bez obuvi, byly v náhodném pořadí zaznamenány vzorce došlapů chodidel při běhu na běžeckém pásu při rychlostech od pomalých po rychlé.

K pozorování vzorů došlapu byla použita vysokorychlostní kamera, která byla následně kategorizována zkušeným fyzioterapeutem.

Ke zkoumání korelace mezi vzorem došlapu, rychlostí běhu a stavem obuvi byla provedena lineární logaritmická a Pearsonova analýza. Výsledky naznačují, že běžci při běhu s obuví a bez obuvi dopadají s různými vzory; při běhu s obuví běžci preferovali došlap na patu bez ohledu na rychlost běhu. Při běhu naboso bylo pouze 23,8 % došlapů na zadní část a rozložení vzoru dopadu se významně neměnilo s rychlostí běhu.

Souhrnně lze říci, že preference došlapů souvisí spíše se stavem chodidla (naboso nebo v obuvi) než s rychlostí běhu.

Běžcům, kteří hodlají z jakéhokoli důvodu změnit svůj způsob došlapu, se doporučuje zvážit úpravu obuvi, která může přirozeně pomoci s úpravou došlapu.

Budoucí studie by se měly pokusit využít pokročilé techniky k dalšímu pozorování biomechaniky chodidla, aby se zjistilo, zda změna vzoru došlapu přímo souvisí se zraněními dolních končetin.

Hispalis3

Pozn. s použitím zahraničních materiálů