#RunEveryDay

Změna nálady a maratonský běh

Změna nálady a maratonský běh: pilotní studie s použitím švédské verze testu POMS

bier1

POMS (je standardní validovaný psychologický test formulovaný McNairem a kol. (1971). Dotazník obsahuje 65 slov/výroků, které popisují pocity lidí. Test vyžaduje, abyste u každého slova nebo výroku uvedli, jak jste se cítili v minulém týdnu, včetně dneška).

Pravidelné sportování má údajně pozitivní účinky na náladu, zejména pokud je intenzita cvičení nízká až střední.

Akutní účinky vyplývající z účasti na náročném závodě, jako je maratonský běh, však moc zkoumány nebyly. V této studii byl k měření nálady použit test POMS, a to před a po stockholmském maratonu v roce 1989. Jako subjekty se zúčastnilo celkem 106 běžců mužského pohlaví (průměrný věk 40let) s cílovým časem mezi 3:00hod. a 3:45hod.

Výsledky ukázaly velké změny mezi údaji před a po maratonu. Byly prokázány rozdíly mezi rychlejší a pomalejší skupinou běžců, pokud jde o stavy nálady, přestože hladiny glukózy v plazmě byly srovnatelné.

Bylo zjištěno, že účast na maratonském závodě výrazně ovlivňuje náladu, a to především výrazně negativněji než nízká až středně intenzivní fyzická zátěž.

Mizuno_Logo_white_CMYK_2016