#RunEveryDay

VÝKONNOST NA VYŠŠÍ ÚROVNI

Pro léčbu a výškový trénink existují různé typy zařízení, které simulují nadmořskou výšku. Pokud jste elitní sportovec, který se pokouší překonat své osobní nejlepší výkony, horolezec,který se připravuje na nejvyšší výstup svého života nebo jedinec, který chce jednoduše využít zdravotního prospěchu z pobytu ve vysoké výšce, potom se nabízí několik možností.

Výškové systémy pro spaní – jsou ideální pro vrcholové sportovce ke zlepšení jejich výkonnosti v tréninkovém režimu „ live-high, train-low“ nebo pro horolezce s cílem pre-aklimatizace na vysokou nadmořskou výšku.Je to nejrozšířenější technika užívaná pro výškový trénink, zahrnuje kombinaci prolongované expozice hypoxickému vzduchu v noci s tréninkem v nížině v průběhu dne.

Tato metodika se vyhýbá problémům spojených s permanentním pobytem ve výšce jako jsou omezené tréninkové zatížení v prostředí se sníženým obsahem kyslíku ve vzduchu, úbytek svaloviny, potlačení funkce imunitního systému, zvýšená dehydratace a velká únava. Užitím hypoxického stanu mohou uživatelé bezpečně a efektivně dosáhnout prospěchu spojeného s expozicí hypoxii.

Výškové systémy pro zátěž – dalším rozměrem výškové zátěže je zvýšení kalorického výdeje a fyziologické adaptace při tréninku ve vyšší nadmořské výšce.Ve spojení hypoxicatoru se zátěžovým vybavením je možné docílit prospěchu jak pro elitní sportovce, tak pro každodenní rekreační pohybovou aktivitu.

Čerstvé studie ukazují, že kombinace 2-3 hypoxických tréninků střední intenzity v průběhu týdne s tréninkovým programem na úrovní hladiny moře může zlepšit výkonnost k hodnotám, které jsou nedosažitelné pouze při programu výškového spánku. Úsilí střední intenzity v hypoxickém prostředí sníží saturaci tepenné krve kyslíkem (SaO2) z normální hodnoty 98% na 83-85%. Vysoká intenzita zátěže na úrovni hladiny moře způsobí saturaci pouze na 95%.

Tento stav je silně vázán jednak na mitochondriální adaptaci, jednak na posun anaerobního energetického krytí.Větší svalové zatížení vyvolává potřebu udržovat obnovu energetické produkce pro svaly cestou tukového metabolismu.

Výškové systémy pro zlepšení tělesné pohody – mohou být využity pro relaxaci v pohodlném polohovacím křesle při čtení nebo sledování TV za současné expozici vysoké nadmořské výšce. Intermitentní Hypoxická Terapie (IHT) může být použita k posílení prevence proti chronickým onemocněním a zlepšení celkového zdravotního stavu. Je úspěšně užívána při léčbě astmatu,alergií, cukrovky ,poruch spánku a mnoha dalších degenerativních nebo chronických onemocnění. IHT je nejnovější metodika výškového tréninku,která má největší vliv na zdraví a zvyšuje vitalitu a pocit osobní pohody. Zahrnuje krátké střídavé inhalace (3-5 minut) hypoxického vzduchu (9-10% O2, 6000 m) s dýcháním okolního vzduchu (2-5 minut). Tyto hypoxické a hyperkapnické ( zvýšení CO2) cykly zotavují přirozené fyziologické mechanismy které se vyskytují v období embryonálního vývoje savců a pomáhají novorozencům bojovat s počátečním oxidačním stresem při narození.Stejný efekt může zvýšit u dospělých obranu proti oxidačnímu stresu, nadějná je podpora u následujících stavů:

- Prevence/zmírnění/ chronických a degenerativních onemocnění (Alzheimerova choroba, cukrovka, nádory)

- Zpomalení procesu stárnutí

- Podpora celkového pocitu zdraví a pohody,zvýšená vitalita

Ačkoliv je IHT silně zaměřen k wellness stylu, je také velmi univerzálním tréninkovým protokolem, který bude cenný i v jiných tréninkových programech.

Fyziologické reakce na hypoxii:

- zvýšená absorpce kyslíku v plicích

- zvýšená produkce EPO v ledvinách stimulující tvorbu červených krvinek a zvýšená transportní kapacita pro kyslík

- zvýšení kapilarizace zlepšuje uvolňování kyslíku do tkání

- posílení tvorby obnovování mitochondrií (buněčné organely pro produkci energie) a mitochondriálních enzymů,které pomáhají účinněji využívat kyslík pro tvorbu energie a zvyšují enzymatickou anti-oxidační obranu

Další výhody:

- snížení průměrné tepové frekvence a krevního tlaku

- zvýšená tvorba a uvolňování růstového hormonu

- stimulace tukového metabolismu

- snížení oxidačního stresu z volných radikálů

Běžecké ponožky vhodné pro muže i ženy, pro jakýkoliv terén, jakoukoliv vzdálenost, jakékoliv tempo, jakékoliv počasí, pro běžce všech výkonností.
 
Cushion Socklet - Pink - 2