#RunEveryDay

Vitamín D

Pod pojem vitamín D zařazujeme kalciferoly (látky steroidniho charakteru), pro praxi mají vyznam především dva zástupci - vitamin D3 (cholekalciferol) a vitamín D2 (ergokalciferol). Část vitamínu D vzniká v našem těle z prekurzorů působením UV záření, část přijímáme běžnou stravou. Doporučená denní dávka je stanovena na 5 mcg pro dospělé a vztahuje se pouze na množství vitamínu D přijímaného stravou (množství, které si naše tělo vytvoří syntézou za pomoci UV paprsků, do DDD nezasahuje). Obecně platí (u lidí se světlou pokožkou), že pro vytvoření dostatečného množství této látky postačí přibližně patnáctiminutový pobyt člověka na slunci (u lidí s tmavší barvou kůže je tato doba delší, maximálně však do 3 hodin).
Účinky vitamínu D jsou nejčastěji spojovány s jeho vlivem na tvorbu kostí, z toho důvodu se tato látka označuje jako protirachitický vitamín (u dětí zajišťuje správný vývoj kostí a zabraňuje tak vzniku rachitis neboli křivice, v dnešní době onemocnění už prakticky vymýcené). Nedostatek vitamínu D nebo-li hypovitaminóza se projevuje nesprávnou mineralizací kostí, nejčastěji tzv. dekalcifikací – ta může vzniknout kombinací nedostatečně dlouhého pobytu na slunci, nesprávnou výživou a znečištěným ovzduším (i to je důvodem, proč se v severských městech s dlouhotrvajici zimou a znečištěným vzduchem, ktery pohlcuje UVpaprsky, doporučuje dodatečná suplementace vitamínem D – běžně se s tímto vitamínem můžeme setkat v těchto prostředích v různých mléčných výrobcích, margarínech apod.).
Protože se jedná o látku rozpustnou v tucích, bohatým zdrojem jsou tučné potraviny především živočišného původu – maso, vnitřnosti, vejce nebo mléčné produkty (v nich se např. obsah vitamínu D v zimních měsících snižuje až čtyřnásobně).
Vitamín D v těle ovlivňuje působení a funkci některých důležitých prvků v čele s vápníkem a fosforem, proto jeho nedostatek popř. nadbytek v těle vede k negativnímu zásahu do metabolismu těchto minerálů, což se následně projeví některými poruchami tvorby kosterní tkáně.
Účinek vitamínu D může dlouhodobě zasáhnout i do procesů redukce hmotnosti - existují dokonce studie poukazující na to, že mezi zvýšenou konzumací vápníku a redukcí tělesné
hmotnosti existuje přímý vztah. Tato teorie tvrdí, že snížený přísun vápníku (z důvodu působení cholekalciferolu, který hraje důležitou roli při vstupu vápníku do tukových buněk) vede k rozsáhlejšímu odbouravání tuků a následně ke zvýšení tělesné teploty. Výsledkem je menší množství tuku ukládaného do tukových zásob.
Využití vitamínu D jako součást doplňkové výživy ve sportu je vcelku jednoduché – vitamín D je nejčastěji součástí multivitamínů nebo specifických doplňků s obsahem vápníku a hořčíku, pokud tedy sportující jedinec dodržuje základní principy vyvážené a rozmanité stravy, zajistí si dostatečný pravidelný pohyb v přírodě a součástí jeho suplementace je jeden ze jmenovaných produktů, nejen že se s deficitem tohoto vitamínu nesetká, ale také si zajistí např. efektivnější zpracování (nejen) vápníku v těle, což se projeví mj. i na celkové úrovni nervosvalové koordinace (lepší svalové napětí, snížení vzniku svalových křečí).