#RunEveryDay

Dusičnany, kofein a beta-alanin - doplňky stravy pro sportovní výkon u žen

doping_1

 

Doplňky stravy pro sportovní výkon u žen:

Dusičnany, kofein a beta-alanin.

Beta-alanin, kofein a dusičnany jsou doplňky stravy, které jsou vědeckou komunitou zabývající se sportem a cvičením obecně uznávány jako ergogenní pomocné látky založené na vědeckých důkazech.

Důkazy podporující účinnost těchto doplňků jsou však značně zkreslené vzhledem k tomu, že výzkum byl prováděn především u mužů. Fyziologické rozdíly mezi muži a ženami, především v pohlavních hormonech a výkyvech menstruačního cyklu, způsobují, že zobecňování údajů o mužích na sportovkyně je nevhodné a pro ženy potenciálně škodlivé.

Tento přehled popisuje studie provedené u žen, které se týkají účinnosti suplementace beta-alaninem, kofeinem a nitráty pro zvýšení výkonnosti. Jako relevantní pro tuto výzkumnou otázku bylo identifikováno pouze devět studií o beta-alaninu, 15 o kofeinu a 10 o dusičnanech u zdravých žen mladších 40 let provedených v podmínkách normoxie (normální hodnota O2 v tkáních) .

Důkazy naznačují, že beta-alanin může snížit míru vnímané námahy a prodloužit tréninkové dávky u žen, což vede k větší funkční adaptaci.

Studie kofeinu u žen naznačují, že k účinnosti kofeinu může přispívat stavu fyziologické odezvy a návyk na kofein s možnou plošnou závislostí mezi dávkou a odezvou na zvýšení výkonnosti.

Zdá se, že vliv dusičnanů se liší v závislosti na typu aktivity a zkoumané primární svalové skupině.

Výsledky shrnuté v omezené literatuře pro každý z těchto tří doplňků však neposkytují žádnou shodu ohledně dávkování, načasování nebo účinnosti pro ženy. V literatuře navíc chybí úvahy o hormonálním stavu a jeho úloze v metabolismu. Tato mezera v poznatcích o pohlaví vyžaduje další výzkum těchto ergogenních doplňků u žen s větším ohledem na účinky hormonálního stavu.

zdroj - International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism