#RunEveryDay

Cvik pro zlepšení běžeckého projevu - běžecká abeceda - chůze

Jak lze zlepšit běžecký projev a výkon, kromě silového tréninku?

Protože běh zahrnuje neuromuskulární složku, tak běžecký projev lze vylepšit pomocí specifických cvičení, které koordinují pohyby zúčastněných částí těla. Tyto cviky jsou jednoduché a způsobují nízkou rázovou zátěž.

V zásadě tyto cviky izolují fáze cyklu chůze: zvednutí kolena, pohyb horní části nohy a vytlačení.  Izolováním každé fáze a zpomalením pohybu cvičení při správném (podmínka je správné provádění) provedení rozvíjí kinestetický smysl běžce, podporuje neuromuskulární odezvu a pomáhá při rozvoji síly.

Správně provedený cvik by měl vést ke správnému běžeckému projevu. Tyto cviky byly původně určeny pro sprintery, ale mohou je používat všichni běžci.

Měly by být prováděny jednou nebo dvakrát týdně a jejich délka by měla být cca 15 minut (předchozí zahřátí a rozcvičení je samozřejmostí).

Zaměřte se především na správnou formu provádění!!

 "Motorem" pohybu při tomto cviku jsou flexory kyčle a čtyřhlavý sval (v žádném případě kotníky, lýtka, atd.).  Pohyb lze provádět buď při chůzi, nebo dynamičtější variantou - formou skoku a nebo během. Pohyb zahrnuje flexi kolena a rotaci pánve dopředu (obrázek c).

Pohyb ramen spíše vyvažuje činnost dolní části těla, než aby se zapojoval do vlastního pohybu vpřed. Paže na opačné straně zvednuté nohy je v lokti ohnutá v úhlu 90 stupňů; houpá se dopředu a dozadu jako kyvadlo, zatímco ramenní kloub funguje jako otočný bod. Druhé rameno se pohybuje současně v opačném směru. Obě ruce by měly být volně sevřeny v pěst a neměly by se pohybovat nad úroveň ramen. Důraz se klade na pohyb švihové nohy, která iniciuje zvednutí kolena.  

Trup by měl zůstat stále vzpřímený, a neměl by se naklánět na jakoukoliv stranu - vpřed, vzad, do boku; brada rovnoběžně s povrchem, pohled do dálky.

 

qw1

Pozn. s použitím zahraničnich materiálů a osobních zkušeností.