#RunEveryDay

Charakteristika svalových vláken

titin

 

Charakteristika svalových vláken

Vlastnosti samotných svalů ovlivňují efektivitu jak z metabolického hlediska, tak z hlediska neuromuskulárního.

Zajímavý a důležitý je zejména typ svalových vláken.

V rámci několika studií byly zjištěny souvislosti mezi procentem pomalých vláken a lepší ekonomikou běhu.

Jiné studie zjistily korelaci mezi cyklickou účinností a obsahem pomalých vláken. To je částečně způsobeno tím, že pomalá vlákna jsou lépe vybavena k využití kyslíku díky většímu množství mitochondrií, myoglobinu a enzymů Krebsova cyklu. Při zvýšení počtu mitochondrií se na jeden mitochondriální řetězec spotřebuje méně kyslíku. To by mělo za následek efektivnější využití kyslíku.

Další vysvětlení je založeno na mechanické účinnosti různých svalových vláken. Pro konkrétní svalové vlákno je jeho maximální účinnost při jedné třetině jeho maximální rychlosti kontrakce. Vzhledem k tomu, že vytrvalostní trénink a vytrvalostní závody spoléhají na pomalejší svalové kontrakce, budou mít pomalá vlákna blíže k pomalejším svalovým kontrakcím -  maximální účinnosti během vytrvalostních aktivit. Na podporu tohoto tvrzení zjistili, že během vytrvalostní zátěže se rychlost kontrakce vastus lateralis blížila maximální účinnosti, což vede k větší mechanické účinnosti pomalých vláken. Tato vlákna jsou tedy pravděpodobně více účinnější, když aktivita vyžaduje pomalejší kontrakce, zatímco rychlá vlákna jsou nejúčinnější během aktivit, které vyžadují velmi rychlé zapojení.

Kromě toho může mít na ekonomiku běhu vliv i samotné složení jednotlivých svalových vláken.

Bylo prokázáno, že Titin (obrovský protein nacházející se v příčně pruhované svalovině)  má elastické vlastnosti, které napomáhají při ukládání a následném využívání této energie.

Titin by tedy mohl potenciálně ušetřit využití energie.

Je však možné, že každý typ vlákna uchovává elastickou energii v jiné míře.