#RunEveryDay

Antropometrická typologie nohy

noha
 
 
Jsou rozlišovány 3 hlavní typy (když pomineme typy jako Germánský a Keltský)

1. noha egyptská – (v Evropě zhruba 60% populace) má velkou dotykovou plochu prstů. Nejdelší je palec, a ostatní prsty se postupně zkracují.
Díky anatomickým poměrům prstů k ostatní části nohy má tento typ největší schopnost rozkládat zátěž a má výborné předpoklady pro dlouhodobou zátěž.
Tento typ nohy se vyskytuje u většiny evropské populace (to se netýká samozřejmě migrantů z oblastí mimoevropských).

2. noha polynéská – (v Evropě zhruba 9% populace) je z výkonnostního hlediska nejméně příhodná. Tento typ nohy má obdélníkový tvar a první tři prsty jsou stejně dlouhé. Navzdory tomu však není u tohoto typu velká dotyková plocha.
 
3. noha řecká – (u evropské populace to je druhý nejrozšířenější typ) nosná plocha je oproti egyptskému typu nohy poloviční. Nejdelší je 2. prst, dále palec a třetí prst, které jsou zhruba stejně dlouhé.
Jelikož oproti egyptské noze je náchylnější ke zdravotním problémům, tak vyžaduje více kompenzačních a regeneračních cvičení a pečlivější výběr obuvi.
Potom má taktéž předpoklady k vysoké výkonnosti.
Tento typ bývá také označován jako „Mortonova noha“. Největší zatížení je soustředěno do dvoubodové opory, místo výhodnější tříbodové. To má za následek přetížení 2. metatarzu, což může vést až k únavové zlomenině. V úzké a malé obuvi má tento typ nohy tendence ke vzniku hallux vagus, kladívkových prstů a prolomení přední části nožní klenby. Klinicky se problematika tohoto typu nohy může projevit chronicky zvýšeným napětím, bolestí krční páteře a hlavy.
Tento stav lze řešit podložením 1. metatarzu a během chůze (samozřejmě i při běhu) se soustředit na odraz přes palec.

Jednotlivé antropometrické typy nohy významně ovlivňují výkon v jednotlivých sportovních odvětvích (vyjma šachu a podobným sportovním odvětvím) a samozřejmě i výskyt specifických funkčních poruch. To by se mělo výrazně odrážet v prevenci.

Běžecké ponožky přímo neovlivňují typologii nohy, ale mohou zpříjemnit vaše běhání.
 
Hilly New Trail X-Static