#RunEveryDay

Cvik pro zlepšení běžeckého projevu - přetáčení chodidel s odporem elastického pásku.

666

 

Zaměření cviku

K pronaci dochází v důsledku pohybů ve třech rovinách, nejen v jedné. Jeden z  těchto pohybů je "obrácení" nohy, a ten ovládá hlavně peroneus longus během plantární  flexe, a peroneus brevis během dorzální flexe. Toto cvičení se provádí v poloze ohnuté na plantární straně protože je to snazší pohyb, zvláště pro běžce. Především underpronátoři  (běžci s nadměrnou pronací), nebo supinátoři (opakem nadměrné pronace) těží  z tohoto cvičení, protože tento pohyb jejich nohou není pro ně úplně přirozený.

Provedení

1.Posaďte se na posilovací lavici s plně nataženýma nohama tak, aby pouze Achillovka, kotníky a chodidla byly z lavičky. Podepřete tělo položením obou rukou na lavičce za tělem. Těsně omotejte gumový pásek kolem obou nohou, které jsou plantárně ohnuté s chodidly dolů a vzdáleny jsou asi 15 cm ode sebe.

2.Otáčejte chodidla dovnitř, palce se snažte mít stejně od sebe, a zároveň tlačte chodidla směrem ven proti odporu pásky. Vydržte tři až pět sekund.

3.Uvolněte chodidla, odpočívejte tři až pět sekund a opakujte.

 

Zapojené svaly

Primární: Peroneus longus, peroneus brevis, extensor digitorum longus

 

Co se týče četnosti, tak se může provádět celoročně.

 

Pozn. s použitím zahraničních materiálů a osobních zkušeností.

 

667