#RunEveryDay

Metabolická účinnost

Metabolická účinnost

Metabolickou účinnost určují procesy, které vedou k produkci energie.

Kolik kyslíku potřebují svaly, jak efektivní je dodávka a využití kyslíku a jaká je jeho účinnost, to vše hraje roli. Každý z těchto faktorů lze do značné míry zlepšit tréninkem.

Tradiční měření ekonomiky běhu se opírá o VO2 při dané rychlosti pro kvantifikaci efektivity. To vysvětluje, proč se na efektivitu běhu (nejen) často pohlíží z hlediska procenta VO2max, při kterém může člověk běžet na danou vzdálenost. Čím nižší procento maxima, při kterém může běžet, tím je běžec považován za efektivnějšího.

Efektivitu ovlivňuje mnoho kroků od příjmu kyslíku přes jeho transport až po využití.