#RunEveryDay

Běžecká rubrika - nejen o tréninku

Tepová frekvence neodráží %VO2max u rekreačních běžců při maratonu

Fyziologové a trenéři většinou při maratonu doporučují  řídit se zónami srdeční frekvence (mezi...

Sledování intenzity tréninku

Chcete-li sledovat intenzitu svého tréninku, máte k dispozici několik metod.   Jedna z těcht...

Aktivní zotavení při intervalovém tréninku snižuje.....a zvyšuje

V rámci testu bylo zjištěno, že aktivní zotavení (třeba meziklus při 60% intenzity laktátového prahu...

Doba trvání zátěže a její intenzita

Kolik je příliš mnoho? Podle jedné vědecké studie z roku 2020 existuje korelace mezi týdenním tréni...

Vliv krátkodobého přerušení tréninku na výkonnost u vytrvalostních běžců

Studie (1992) zkoumala, zda výkonnost při vytrvalostním běhu byla ovlivněna krátkodobým (14 dnů) pře...

Vliv intervalového versus kontinuálního tréninku na kardiorespirační a mitochondriální funkce

Vztah ke zlepšení aerobního výkonu u jedinců se sedavým způsobem života. Cílem studie (2008) bylo u...

Biomechanika a fyziologie běhu do kopce a z kopce

Většina běžeckých studií počítá s během po rovině, přesto je regulace lokomočního chování během běhu...

Fyziologický a výkonnostní rozvoj

Fyziologický a výkonnostní rozvoj s využitím laktátem řízeného prahového intervalového tréninku ...

Hlavní determinanty fyziologického výkonu, které zodpovídají za úspěch/neúspěch

Hlavní determinanty fyziologického výkonu, které zodpovídají za úspěch/neúspěch při vytrvalostním bě...

Nahoru
458 položek celkem