#RunEveryDay

Zahřátí organismu před během, respektive tréninkem

Mens_3
 
Ať chceme, a nebo nechceme, tak začíná období (14.9.2017), kdy je třeba se před naším během daleko víc rozehřát, než tomu bylo v letních měsících (samozřejmě to se týká našich klimatických podmínek). Tedy více se věnovat fázi zahřátí organismu před vlastním během.


Zahřát organismus před vlastní fyzickou zátěží je víc jak nepostradatelnou činností. Někteří běžci toto z různých důvodů ignorují, a "zadělávají" si tak na případné zdravotní problémy, respektive zranění. O zlepšení výkonu ani nemluvě.

Před začátkem tréninku a nebo závodu je důležité nejen zahřát svaly, ale i oběhový aparát - včetně srdce (samozřejmě). Ideální je doba sedmi až deseti minut buď během s menší intenzitou, nebo podobnou aktivitou s téže intenzitou. Čím víc zapojíte celý organismus, tím lépe. Postupně tak zvýšíte tělesnou teplotu a tak se přiblížíte intenzitě zatížení, která bude následovat.
Zahřátí organismu před vlastním tréninkem, či závodem berte ne jako doporučení, ale jako nutnost. Riziko zranění je víc jak reálné, když budete, respektive nebudete na zátěž připraveni. Nedostatečná připravenost na určitou zátěž se může projevit a také projeví náhlým nárůstem tepové frekvence.
 
hi-002613_hi-00067_blackgrey_marl

V chladném počasí neváhejte prodloužit délku zahřátí organismu, a následně se udržovat v teple, respektive při svém běhu být oblečeni tak, aby jste teplo výrazně neztráceli. Samozřejmě je třeba počítat i se všemi vlivy, které ovlivňují ochlazování organismu, tedy nejen venkovní teplotu, ale i vítr, vlhkost okolního vzduchu, atd.

Zahřátí organismu před zátěží je velice důležité, ale stejně tak je důležité držet svaly v teple při vlastní zátěži. To je však dost často zanedbáváno.

V našem zájmu je zlepšovat výkon. Toho však nedosáhneme, pokud nepřipravíme organismus na vlastní trénink. Zahřátí je totiž jednou z nejdůležitějších příprav. Pokud tedy "ošidíme" zahřátí organismu, tak nemůžeme počítat s optimálním stavem organismu na výkon, ale spíše naopak - bude tak snížená optimalizace energetických požadavků na organismus, což se projeví v delší době na zotavení po tréninku.

Takže lepší zahřátí organismu před tréninkem = rychlejší a především kvalitnější zotavení po výkonu.

Zahřátý organismus také lépe "pracuje" při zátěži, tzn. podá lepší výkon při stejném úsilí!!