#RunEveryDay

Aerobní zátěžová kapacita u keňských chlapců, juniorů a seniorů ve srovnání se skandinávskými běžci

kenyan

na úrovni moře a v nadmořské výšce 2000m

 

Cílem studie bylo charakterizovat keňské běžce z hlediska jejich spotřeby kyslíku a reakcí krve a amoniaku při běhu.

Pro srovnání byli zařazeni netrénovaní keňští chlapci (14,2 +/- 0,2 roku) a skandinávští běžci. Studie byly prováděny v nadmořské výšce (přibližně 2 000 m n. m.) a u několika keňských a skandinávských běžců také na úrovni moře.

V nadmořské výšce dosahovali nesportující dospívající keňští chlapci průměrného maximálního příjmu kyslíku (VO2max) 47 (44-51) ml.kg/min. , zatímco stejně staří chlapci, kteří pravidelně běhali, ale netrénovali na závody, dosahovali VO2max nad 62 (58-71) ml.kg/min. Keňští běžci v aktivním tréninku dosahovali 68 +/- 1,4 ml.kg/min. v nadmořské výšce cca 2000m a 79,9 +/- 1,4 ml.kg/min. na úrovni moře, přičemž jednotlivci dosahovali i 85 ml.kg/min.

Nejlepší skandinávští běžci se od keňských běžců ve VO2max v nadmořské výšce cca 2000m i na úrovni moře významně nelišili, ale žádný z nich nedosáhl tak vysokých individuálních hodnot, jaké byly pozorovány u některých keňských běžců.

Efektivita běhu, stanovená jako náklady na kyslík při dané rychlosti běhu, byla u keňských běžců nižší a rozdíl se výrazněji projevil, pokud byla tělesná hmotnost vyjádřena v ml.kg-0,75/min.

Koncentrace laktátu v krvi byla u keňských běžců obecně nižší než u skandinávských běžců a u Keňanů byla také extrémně nízká akumulace amoniaku v krvi i při velmi vysoké intenzitě cvičení.

Z toho vyplývá, že právě fyzická aktivita v dětství v kombinaci s intenzivním tréninkem v dospívání přináší vysokou VO2max pozorovanou u některých keňských běžců. Jejich vysoká aerobní kapacita, stejně jako dobrá ekonomika běhu, z nich dělá tak vynikající běžce. Kromě toho k tomu může přispívat i jejich nízká hladina laktátu v krvi a akumulace amoniaku v krvi při běhu.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů