#RunEveryDay

Orthokine – bojovník proti zánětům a bolestem

Ing. Adam Jelínek, MUDr. Jiří Neumann
V současné době trpí degenerativním chronickým onemocněním kloubů v České republice přes 1,5 milionu lidí. Patří mezi ně i spousta rekreačních a také vrcholových sportovců, u kterých dokází k enormnímu zatěžování pohybového aparátu. Většině z nich nyní svítá naděje v lepší budoucnost díky revoluční metodě s názvem Orthokine.
Metoda pochází ze západní Evropy a jejím cílem je účinné potlačení bolestivých zánětů, které mohou vést až k úplnému a nenávratnému zničení kloubu s nutnostní totální endoprotézy. Metoda spočívá v úpravě vzorku pacientovy krve ve speciálních zkumavkách, v nichž dochází k navýšení protizánětlivých látek i růstových faktorů, jež napomáhají tkáňové regeneraci. Takto upravený vzorek vlastní krve je pak pacientovi vpraven zpět do těla, kde nastartuje regenerativní proces.
Metoda Orthokine byla vyvinuta na základě dlouhodobých výzkumů v Německu, kde se také v průběhu roku 2005 začala po deseti letech intenzivního testování používat. Nyní slaví úspěchy také v Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Austrálii a dokonce i v sousedním Slovensku. Všude se přitom setkala s příznivými ohlasy ať už z řad lékařů či pacientů. Nyní mají unikátní možnost zbavit se bolesti a zánětu provázející degeneraci kloubu už i pacienti v České republice.
Princip metody Orthokine spočívá na vysoce účinném protizánětlivém efektu a následném regeneračním pochodu, který je navozen pomocí růstových tkáňových faktorů. Jejich hladiny jsou přesně klinicky definované a příprava média ve speciálním inkubátoru tak trvá 6-9 hodin. Teprve poté se krev centrifuguje a získává se sérum, ve kterém je obsaženo až 140x vyšší hodnota protizánětlivého markeru, než je v běžné periferní krvi. Současně dochází k navýšení hladin růstových faktorů, které zajišťují v procesu odeznívající artritidy příznivý regenerační efekt, což je experimentálně prokázané na chrupavkách zvířecích kloubů.
Krev pacienta je odebíraná do speciální EOT zkumavky, ve které je nasimulovaný proces zánětu, proti němuž krev dárce a současně příjemce začíná produkovat zánětlivé protilátky (antiinterleukin l), které se následnou inkubací v teplotě lidského jádra rozmnoží. Zkumavky EOT, jejichž obsah je přísně střeženým tajemstvím výrobce, představují jedinečné knowhow, které Orthokine zásadně odlišuje od metody ACP. Stejně tak se obě metody liší již svojí základní myšlenkou a podstatou. K první aplikaci Orthokine může přijít už 6-9hod po odběru krve, který pacient absolvuje jednou na začátku celé procedury. Další aplikace přicházejí následně v odstupu zhruba jednoho týdne. Celkem pacient absolvuje vpich do postiženého místa 6x.
Základní indikací metody Orthokine byla původně jen artridida při artróze I-III. stupně velkých kloubů, avšak praxe časem ukázala daleko širší možnosti použití této metody. Příznivý protizánětlivý účinek Orthokinu má prokazatelně dobrý vliv při léčení určitých typů bolestí zad, bolestí úponových šlach (oštěpařský, tenisový loket), patních ostruh, chronických bolestí Achillovy šlachy apod. Oproti léčbě běžně dostupnými léky je efekt této metody daleko výraznější a dlouhodobější. Díky těmto poznatkům bude Orthokine hojně využíván i ve sportovní medicíně, která je těmito zdravotními problémy typická.

Sportovci často a enormě zatěžují svůj pohybový aparát, ve kterém dříve nebo později dochází k poruchám, ať už akutním nebo chronickým. Díky tomu, že Orthokine je metodou autologní, tedy že k potlačení bolesti a zánětu používá tělu vlastní látky, má velký potenciál stát se hojně využívanou metodou v této oblasti medicíny a předčit tak již zavedené, ale méně efektivní metody.
Kde můžete léčbu podstoupit?
Sportklinik – Privátní chirugické centrum (s rozšířenou péčí o pohybový aparát)
Hlavní 1868, 500 08, Hradec Králové
www.sportklinik.cz
MUDr. Jiří Neumann +420 604 935 240
Ing. Adam Jelínek +420 777 851 405 (obchodní ředitel)
adam.jelinek@sportklinik.cz