#RunEveryDay

Metabolické náklady běhu naboso versus v botách: je lehčí lepší?

W grey T and patterned shorts-2324

 


Metabolické náklady běhu naboso versus v botách: je lehčí lepší?

Cíl studie: Pouze na základě hmotnosti by se dalo předpokládat, že běh naboso bude mít nižší metabolické náklady než běh v botách. Četné studie ukázaly, že zvýšení  hmotnosti bot zvyšuje submaximální příjem kyslíku (VO2) přibližně o 1% na 100g na botu. Nicméně pouze dvě ze sedmi studií na toto téma zjistily statisticky významný rozdíl ve VO2 mezi běháním naboso a v botách. Nedostatek rozdílů zjištěný v těchto studiích naznačuje, že při určování metabolických nákladů běhu naboso oproti běhu v botách mohou hrát důležitou roli i jiné faktory než hmotnost bot (např. zkušenost s během naboso, způsob došlapu, konstrukce boty, atd.). Cílem studie bylo kvantifikovat metabolické účinky přidáním zátěže nohou a porovnat spotřebu kyslíku a metabolický výkon při běhu naboso oproti běhu v botách, při kontrole zkušeností s během naboso, způsobu došlapu a obuvi.

Metody studie: Dvanáct mužů se značnými zkušenostmi s běháním naboso běželo rychlostí 3,35m/s s došlapem na střední část chodidla na běžeckém pásu, a to jak naboso, tak následně v lehké odpružené obuvi. V dalších pokusech se na každé chodidlo/botu připevnili malé olověné pásky (∼150, ∼300 a ∼450 g). U každé jednotlivé zkoušky se měřila rychlost spotřeby kyslíku a produkce oxidu uhličitého u subjektů a vypočítal se metabolický výkon.

Výsledky studie: VO2 se zvýšila přibližně o 1% na každých přidaných 100g na nohu, ať už naboso nebo v obuvi.  Běh naboso a běh v botách se však v hodnotách VO2 ani metabolického výkonu významně nelišil. Důsledkem těchto dvou zjištění bylo, že za podmínek stejné hmotnosti obuvi měl běh v "okovaných" botách o ∼3-4% nižší nároky na VO2 a metabolický výkon než běh naboso.

Závěry studie: Běh naboso nenabízí žádnou metabolickou výhodu oproti běhu v lehké odpružené obuvi.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů