#RunEveryDay

Laktát a jeho měření

Fyziologická mapa

Když už máme tento model, co znamená a jak ho používat?

Začněme nahoře

První věc, kterou lze ovlivnit, je produkce pyruvátu. Od tohoto bodu se bude maximální produkce pyruvátu označovat jako anaerobní kapacita. Aerobní kapacitu lze vidět v množství pyruvátu, které je přijato mitochondriemi a vede k aerobní energii.

Při pohledu na tyto dvě kapacity je vidět, jak model funguje při diagnostice tréninku.

Abychom zvýšili dostupnou energii, můžeme zvýšit anaerobní kapacitu. To umožní sportovci produkovat více pyruvátu. Pokud však aerobní kapacita zůstane stejná, pak to znamená, že se při dané úrovni úsilí bude produkovat více laktátu. Pokud zvýšíme aerobní kapacitu, pak můžeme více pyruvátu přesunout do mitochondrií, což povede ke zvýšení aerobní energie a méně laktátu při dané námaze. Při použití tohoto modelu je pak laktát interakcí obou těchto faktorů, anaerobní kapacity a aerobní kapacity, nikoliv pouze aerobních schopností, což je všeobecně známo jako jediný zdroj v tradičních tréninkových modelech.

Otázkou pak zůstává, jak analyzovat křivku LT, abychom zjistili, zda šlo o změnu v oblasti aerobní nebo anaerobní kapacity, která způsobila změnu LT?

Způsob, použití testu anaerobní kapacity vše trochu zpřehledňuje.

Test anaerobní kapacity spočívá v běhu na 400-600 m a měření laktátu každé 2-3 minuty, dokud nedojde k naměření maxima. K tomu obvykle dochází během 5-9 minut po maximálním testu. Kombinací maximálního laktátového čísla a rychlosti získáte dobrou základní představu o své anaerobní kapacitě. Čím vyšší je laktát a čím vyšší je rychlost, tím vyšší je anaerobní kapacita.

Snížení maximální hodnoty laktátu a rychlosti ukazuje na snížení anaerobní kapacity.

Jakmile budete mít tyto informace, proveďte tradiční LT test, abyste získali laktátovou křivku. To je možné třeba tímto způsobem:  5x5minut s 60-90 sekundami mezi opakováními, začít s mírnou rychlostí a tu zvyšovat o 10-15 sekund na kilometr, dokud poslední dvě opakování nebudou rychlejší než LT. Vytvořte graf - zaneste naměřené hodnoty závislosti rychlosti na laktátu, abyste získali křivku.

První test slouží jako základní hodnota. Skutečné informace získáte, až tento test za měsíc nebo dva zopakujete.

Chcete-li jej analyzovat, nejprve se podívejte, zda došlo ke změně křivky laktátu, zda se posunula doleva nebo doprava. Dále se podívejte na anaerobní kapacitu a zjistěte, zda se změnila. Nezapomeňte, že zvýšení anaerobní kapacity posouvá křivku směrem k levé straně, zatímco pokles posouvá křivku doprava. Stupeň, v jakém se jednotlivé kapacity mění, také záleží na tom, že mírné zvýšení anaerobní kapacity při silnějším zvýšení aerobní kapacity je pro člověka důležitější než zvýšení anaerobní kapacity. Vzájemné působení je to, co záleží na interakci.

anaerobní kapacita - čím vyšší je laktát a čím vyšší je rychlost, tím vyšší je anaerobní kapacita.

Snížení maximální hladiny laktátu a rychlosti ukazuje na snížení anaerobní kapacity.

Záleží na interakci.

Níže je uveden příklad výkladu:

lactat

Na výše uvedeném grafu máme provedeny tři samostatné laktátové testy.

První test poskytuje základní hodnotu pro následující testy.

U druhého testu je vidět, že hladina laktátu je v podstatě stejná jako u druhého testu - stejné po celou dobu, s velmi malým rozdílem pouze při nejrychlejším tempu. Při tradičním způsobu by tyto dva testy poskytly stejnou hodnotu LT a závěr by byl, že LT dosáhla stejné hodnoty.

Hodnoty se nezlepšily, takže trénink byl neúčinný.

Všimněte si však, že se zvýšil maximální laktát - dramaticky se zvýšil z 13,1 na 15,9 mmol. Můžeme vyvodit závěr, že jelikož se anaerobní kapacita zlepšila o tolik, čímž se křivka stáhla doleva, musela se aerobní kapacita zlepšit o podobnou hodnotu, protože hladina laktátu se nezměnila. Závěr je tedy takový, že anaerobní a aerobní kapacita se zlepšila a trénink byl účinný, pokud to bylo cílem.

Další test - 3 ukazuje, že se hladina laktátu posunula směrem nahoru a doleva, protože se vytvořilo více laktátu při každé intenzitě. Pokud se podíváme na maximální laktát, ukazuje se velmi podobné číslo jako u maximální intenzity předchozího testu, takže anaerobní kapacita se nezměnila. Protože se tedy hladina laktátu zvýšila beze změny anaerobní kapacity, je třeba dojít k závěru, že se aerobní kapacita zhoršila.

To je jen jeden příklad, jak lze pomocí tohoto nového modelu provést analýzu laktátové křivky.

Pozn. s použitím zahraničních materiálů