#RunEveryDay

Tréninkový plán 80/20 má větší přínos

Tréninkový plán 80/20 má větší přínosy co se týče výkonu.

Je neuvěřitelné, že pokud většinu tréninků běháte pomaleji, můžete dosáhnout lepších výsledků.

20220418_135207_4d6db2ca71be3719d6b095c2a89aabb6_rrss-post 

 

"Podle výzkumů v rámci studií trénují elitní sportovci přibližně 80% času takzvaně nízkou intenzitou a pouze zbylých 20% tráví tvrdým tréninkem," říká jeden ze sportovních fyziologů na univerzitě v Adgeru (Norsko), který má na starosti studii o plánu 80/20. (Pozn. já bych to uvedl spíš obráceně: 20% tráví tvrdým tréninkem a zbylých 80% nízkou intenzitou.)

Analýza byla provedena téměř před deseti lety, kdy bylo provedeno několik studií o intenzitě a délce tréninku. Od té doby několik sportovních vědců prokázalo, že plán 80/20 je pro běh ideální.

Je důležité objasnit, že tento způsob tréninku platí pro všechny typy běžců. Pro rekreační běžce je to ještě důležitější, protože při snaze o dlouhodobé zlepšení kondice rekreační běžci často špatně volí intenzitu.

"Mnoho z nich má pocit, že musí trénovat stále tvrději a tvrději. Zpočátku se zlepšují, ale postupem času se přestanou zlepšovat (dřív než je nutné). Problémem je, že se při vysoce intenzivních trénincích příliš vyčerpají."

Studie ukazují, že běžci mají přirozeně tendenci běhat z 50% se střední až vysokou intenzitou a ze zbylých50 % s nízkou intenzitou. Když bylo několik elitních běžců požádáno, aby dodržovali buď plán 50/50, nebo plán 80/20, druhá skupina se zlepšila v závodě na 10 km o 5 % ve srovnání s 3,5 % u plánu 50/50.

Plán 80/20 má dvě úrovně intenzity: jednu nízkou a druhou střední až vysokou. Tento výzkum určuje hranici mezi oběma hodnotami jako ventilační práh, který se u profesionálních sportovců pohybuje mezi 77 a 79 % maximální tepové frekvence a je podobný laktátovému prahu.

Zatímco výzkumy prokázaly přínos 80/20, přesnější fyziologická logika jednotlivých plánů se teprve zjišťuje.

Obecně však odborníci naznačují, že většího přínosu z vysoce intenzivního výkonu dosáhneme při tréninku s obzvláště nízkou intenzitou. POZOR aby se obě zátěže, jak ta intenzivní, tak ta nízká nevykonávaly v příliš velkém množství!!! Ovšem to už je na běžci, respektive jeho trenérovi.

 

every