#RunEveryDay

TEST - přímý sval stehenní-zkrácený/nezkrácený

poloha vleže na zádech na stole.
Netestovanou končetinu přitáhněte k hrudníku (břichu), testovanou spusťte mimo stůl

dostatečně protažený sval: stehno testované končetiny je ve vodorovné poloze a bérec visý kolmo k zemi, v koleni je úhel 90°

zkrácený sval: bérec směřuje šikmo před koleno vpřed a v koleni je úhel větší jak 90°