#RunEveryDay

ULTRA a renální systém

Mens_3

 

Během zátěže se snižuje průtok krve ledvinami, protože srdeční výdej je přesměrován do svalů, což má za následek sníženou funkci ledvin. Závažné snížení renálních funkcí a renální selhání jsou během ULTRA vzácné.

Riziko poškození ledvin může být zvýšeno faktory, jako je vytrvalostní běh v extrémních podmínkách (např. horké a/nebo vlhké podmínky, závodění ve výškách), vážné poškození svalů v důsledku vysoké biomechanické zátěže, nízký příjem tekutin vedoucí k dehydrataci, požití nesteroidních protizánětlivých léků a genetická predispozice.

Stavy, jako je hyponatrémie, bilirubinurie, proteinurie, hematurie, hemoglobinurie, myoglobinurie a cylindrurie, mohou předpovídat akutní renální problémy a jsou indikátory akutního poškození ledvin u vytrvalostních běžců. Tyto renální problémy (kumulativní výskyt 15–45 %) jsou u ULTRA obecně méně závažné a během 1–10 dnů se upraví na výchozí hodnoty.

Vzhledem k tomu, že akutní poškození ledvin je obvykle asymptomatické, je pravděpodobné, že mnoho případů zůstane během a po ULTRA nezjištěno.

Důležitým aspektem je míra, do jaké úrovně je akutní poškození ledvin spojené s ULTRA a jak a jestli může vyvolat chronické poškození ledvin.

Zatímco individuální nebo kumulativní akutní poškození ledvin by mohlo přispět k budoucímu chronickému poškození v obecné populaci, u ULTRA neexistuje jasná souvislost a je zapotřebí lepší pochopení fyziologické kaskády událostí. Jakákoli souvislost mezi akutním zánětem ledvin u ULTRA a dlouhodobými renálními problémy by mohla být posílena určitými rizikovými faktory, včetně věku, rasy, genetiky a dalších patologických stavů.

V běžné populaci některé důkazy spojují akutní a chronické selhání ledvin v důsledku potenciální maladaptivní opravy a progresivní renální jizvy v důsledku kumulativních příhod akutního poškození ledvin. V tomto smyslu existují vědecké studie, které také poskytují důkazy, že akutní poškození ledvin urychluje progresi chronického onemocnění ledvin, že opakované akutní poškození ledvin je  spojeno s chronickým onemocněním ledvin a že závažnost akutního poškození ledvin by mohlo vést k dlouhodobým problémům s ledvinami. Kromě toho mohou závažné případy akutního poškození ledvin u neběžců vyžadovat dialýzu a jsou zvláště citlivé na horší dlouhodobé renální výsledky.

Občas je akutní poškození ledvin detekováno v kombinaci s rhabdomyolýzou, která může vést ke složitějšímu stavu v rámci ULTRA.

V současnosti není známo, zda těžká renální dysfunkce u ULTRA nebo opakované renální ataky, které splňují kritéria akutního poškození ledvin, vedou k akcelerované progresi dlouhodobých renálních problémů u ULTRA.

TR.9000h

Pozn. s použitím zahraničních materiálů