#RunEveryDay

Poměr svalových vláken

Elitní běžci - vytrvalci mají 70 - 80% tzv. pomalých svalových vláken a 20 - 30% tzv. rychlých a rychlých - přechodových svalových vláken, a elitní běžci - sprinteři mají 25 - 30% tzv. pomalých svalových vláken a 70 - 75% tzv. rychlých a rychlých - přechodových svalových vláken, a že nesportovci mají 47 - 53% tzv. pomalých svalových vláken a 47 - 53% tzv. rychlých a rychlých - přechodových svalových vláken.
To, že u vytrvalostních běžců je větší podíl pomalých vláken než u sprintérů je způsobeno především výběrem jedinců pro tuto sportovní disciplínu a i dlouholetým speciálním (odlišným oproti sprinterům) tréninkem.
Adaptace svalových vláken na tréninkovou zátěž:
Silový trénink vede především k hypertrofii (růstu) svalových vláken, vytrvalostní trénink stimuluje především zvýšení enzymatické oxidativní kapacity svalových vláken.
Jak vytrvalostní tak silový trénink mají za následek určitý posun od rychlých k pomalým vláknům.
Silový trénink vede k mírnému snížení poměru rychlých vláken ku rychlým přechodovým vláknům
Dlouhodobý vytrvalostní trénink vede ke zvýšení podílu pomalých vláken oproti rychlým vláknům. Dochází k postupné přeměně rychlých vláken na rychlá přechodová vlákna a rychlých přechodových vláken na pomalá vlákna.
Tato adaptace bude jednou z příčin, proč se v pozdějším věku ztrácí rychlost, respektive se již nerozvíjí, a naopak vytrvalost se dobře udržuje nebo dokonce i zlepšuje.